Nagrađeni najbolji radnici u 2019. godini

Saopštenja 7 Oct

Povodom Dana rudara i Dana Društva, 24. septembra, shodno Kolektivnom ugovoru Rudnika uglja AD Pljevlja, Poslodavac je u saradnji sa predstavnicima sindikata, izabrao pet zaposlenih, koje nagrađuje za postignute vanredne rezultate i radno angažovanje. U okviru organizacionih jedinica kompanije, nakon analize postignutih rezultata, izabrani su zaposleni: Ranko Joksović – RJ „Površinski kopovi“, Strahinja Šljukić – RJ „Površinski kopovi“, Sretko Knežević – RJ „Održavanje“, Ervin Abaspahić - Sektor „Promet“ i Milunka Kljajević – Sektor ekonomskih poslova. Njihova privrženost poslu, predan rad i profesionalnost zaslužuju pažnju svih nas. Oni su kao nagrađeni od Poslovodstva dobili i nagradu od po 1.000 eura.

Ranko Joksović, zaposlen je 17 godina u Sektoru „Proizvodnja“, Radna jedinica „Površinski kopovi“, na poslovima vozača teške rudarke mehanizacije - dampera. Svojim znanjem, iskustvom i zalaganjem doprinio je brzom i kvalitetnom rešavanju povjerenih zadataka. U periodu između dva praznika ostvario je najveći učinak na transportu otkrivke i uglja u RJ ,,Površinski kopovi''. Ranko se ističe i po dobroj kolegijalnosti, poštovanju i izvršavanju naredbi i uputstava pretpostavljenih, ali i odgovornom odnosu prema damperu u pogledu fabričkih preporuka u servisiranju i eksploataciji, dajući svoj puni doprinos u defektaži i opravci mašine.

Strahinja Šljukić, zaposlen je u Rudniku 21 godinu. Angažovan je na poslovima rukovaoca bagera, u Sektoru „Proizvodnja“– Radna jedinica „Površinski kopovi“. Svojim odnosom prema radu i radnim rezultatima, postignutim rezultatima na otkrivci pravi je primjer kako se jača kompanija, čuva kompanijska oprema i gaji ljudski odnos prema kolegama. Strahinja je u periodu između dva praznika ostvario odlične rezultate, a njegov učinak na otkrivci bio je 436.478 m3, čime je ostvario i najbolji rezultat u svojoj radnoj jedinici, ali i značajno doprinio realizaciji planskih zadataka kompanije.

Sretko Knežević, zaposlen je na poslovima elektičara u Radnoj jedinici „Održavanje“, Sektor „Proizvodnja“. U Rudniku radi blizu 40 godina. Tačnost, efikasnost, odnos prema sredstvima rada, spremnost da svojim znanjem i iskustvom da doprinos, prenese iskustvo na mlađe kolege, osobine su koje odlikuju Sretka, uz izvršenje najkompleksnih zadataka iz opisa poslova. Dao je značajan doprinos na unapređenju sistema održavanja u Rudniku Uglja AD Pljevlja, a svojim iskustvom i angažovanošću doprinio je da se otklone mnogi složeni elektro kvarovi na rudarskim mašinama i postrojenjima čime su isti veoma brzo vraćeni u funkciju proizvodnih kapaciteta.

Ervin Abaspahić, zaposlen u RJ „Transport“ – Sektor „Promet“, na poslovima vozača teških teretnih vozila u javnom drumskom saobraćaju. U Rudniku uglja radi 32 godina. Ističe se po svojoj stručnosti u djelokrugu posla koji obavlja, ali i po redovnosti na poslu i efikasnom radu, korektnom odnosu prema ostalim kolegama i pretpostavljenima. Ervin savjesno i sa velikom odgovornošću obavlja sve postavljene zadatke. Zaposleni Abaspahić po svemu što je radio i radi, može da bude uzor i model ponašanja kolegama i zaposlenima Rudnika.

Milunka Kljajević, zaposlena na radnom mjestu šefa računovodstva u Sektoru ekonomskih poslova. U Rudniku radi devet godina. Milunka je izuzetno posvećena poslu, za nju ne postoji neizvršiv zadatak. Tiha i nenametljiva. Sa osmjehom na licu, uvijek vedra i pozitivna, prihvata sve radne obaveze. Profesionalac u poslu: precizna, tačna, odgovorna, ima izuzetnu komunikaciju sa svima sa kojima ima koordinaciju. Pored redovnih radnih obaveza dodatno je angažovana i na poslovima finansija, izrada planova, analiza, izvještaja o poslovanju, izvještaja za potrebe menadžmenta, što je doprinijelo rezultatima rada Kompanije.

Osim pet najboljih radnika u 2019. godini, Menadžment kompanije, Odlukom Izvršnog direktora,  nagradio je i kolege za poseban doprinos u radu između dva praznika i to: nagradu za unaprijeđenje ponude na tržištu široke potrošnje dobio je Zoran Bajčeta, nagradu za višedecenijsku posvećenost i izuzetnu profesionalnost u poslu dobila je Koviljka Mandić, nagrada za izuzetan doprinos u dostizanju visoke raspoloživosti ključne rudarske mehanizacije pripala je Miloradu Manojloviću, dok je nagradu za izuzetnu posvećenost u obavljanju radnih zadataka dobio Srđan Kosorić.

Takođe, pored ovih nagrada Poslovodstvo Rudnika uglja AD Pljevlja, ove godine nagradilo je i  zaposlene, koji su po ko zna koji put pokazali humanost i spremnost da se pomogne drugima. Naime, u saobraćajnoj nesreći, koja se desila krajem jula 2019. godine na transportnom putu prema drobilani Maljevac, radnici rudnika iz treće smjene, tačnije njih 16, nesebično su pritekli u pomoć i među prvima počeli evakuaciju povrijeđenih putnika iz autobusa. Menadžment kompanije je posebno ponosan na ove hrabre radnike, a to su: Petrić Dragoslav, Savić Slobodan, Ćirlija Smajo, Knežević Slaviša, Beljkaš Jagoš, Pušonjić Đorđe i Pušonjić Miroslav, svi zaposleni na drobilani „Maljevac“, zatim Lončar Goran, Klačar Veličko, Tabaš Siniša, Đurović Nikola, Helić Almir, Purić Toni i Joksović Rajko, zaposleni u Radnoj jedinici „Transport“ i radnici Obezbjeđenja Šljukić Milko i Stanić Mileta.

Kompanija je ove zaposlene nagradila simboličnom nagradom u iznosu od po 100 eura za iskazanu požrtvovanost i humani gest.

 

Informativna služba RUP-a