car hire podgorica airportapartmani tivatapartmani u ulcinju
sjenka
Vijesti Vijesti:
Ponovljena XXIII vanredna Skupština akcionara Ponovljena XXIII vanredna Skupština akcionara

Na osnovu člana 39. stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 31. stav 4 Statuta Rudnika uglja A.D. Pljevlja, daje se:

O B A V J E Š T E NJ E

AKCIONARIMA  RUDNIKA UGLJA A.D. PLJEVLJA

  

Saziva se ponovljena XXIII vanredna Skupština akcionara Rudnika uglja A.D. Pljevlja za dan 20.12.2014 godine (subota), u sjedištu Društva u Pljevljima, ul. Velimira Jakića br. 6 sa početkom u 14,00 časova.

Obavještenje akcionarima

10.12.2014
OGLAS za prodaju rashodovanih vozila OGLAS za prodaju rashodovanih vozila

Rudnik uglja A.D. Pljevlja, dana 03.12.2014. godine objavljuje:

O  G  L  A  S

Za prodaju rashodovanih vozila putem javnog nadmetanja

Vozila se mogu pogledati dana 16.12.2014. godine u vremenu od 10 do 14 časova.

Tekst oglasa

10.12.2014
OBAVJEŠTENJE - Sjednica Odbora direktora OBAVJEŠTENJE - Sjednica Odbora direktora

Na osnovu člana 46. Statuta Rudnika uglja A.D.Pljevlja i člana 23. stav 4 i Pravilnika o nabavci roba, usluga i ustupanja izvođenja radova, Odbor direktora Društva izjašnjavajući se shodno članu 34. Poslovnika o radu Odbora direktora na VII elektronskoj sjednici održanoj dana 19.11.2014. godine donio je

Odluka o odobravanju nabavke

05.12.2014
OBAVJEŠTENJE OBAVJEŠTENJE

Rudnik uglja A.D. Pljevlja, obavještava ponuđače po Pozivu broj: 083/14, 084/14, 086/14 i 088/14

da je zbog vjerskih praznika promijenjen datum otvaranja ponuda sa 19.12. na 22.12.2014.

Inovirani tekst Poziva možete skinuti sa našeg sajta: stranica Tenderi

04.12.2014
« Predhodna12345...1617Sledeca »

Vijesti Mailing lista:

Vijesti Anketa

Ocijenite naš sajt

Rezultati Glasanja
Pretraga: Pretraga:

Kolektiv od ugleda i...
Rudnik uglja i dalje će biti jedno od najperspektivnijih preduzeća u Crnoj GoriU prva četiri meseca ove godne, iako se radilo...
12.11.2008
futer Developed and Designed by Bild Studio