Projektovanje i Ostale usluge

Rudnik uglja AD Pljevlja, pored eksploatacije uglja i otkrivke, kroz Sektor za razvoj i investicije realizuje aktivnosti iz oblasti projektno tehničke dokumentacije za sopstvene potrebe i treća lica. U našem Sektoru postoji tim kvalitetnih stručnjaka za ovu oblast, koji je u poslednjih pet godina uspješno radio mnoge projekte. Jedan od poslednjih urađenih projekata jeste tehnički projekat zatvaranja i rekultivacije sa prenamjenom prostora P.K. „Podi“ kod Herceg Novog.

 

Naš Sektor nudi sljedeće usluge:

 1. Izrada projektne investiciono-tehničke dokumentacije za perspektivna ležišta u cilju očuvanja i proširenja sirovinske baze
 2. Izrada Fizibiliti studija i analiza opravdanosti svih vrsta investicioih ulaganja
 3. Inoviranje i verifikacija projektne investiciono-tehničke dokumentacije za aktivne lokalitete
 4. Projektantski nadzor nad izvođenjem radova
 5. Učestvovanje u izradi Projekata doistraživanja i Elaborata i Aneksa o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi i kvaliteta za aktivna i potencijalna ležišta
 6. Izrada i ažuriranje Elaborata o procjeni uticaja zahvata rudarskih radova na životnu sredinu
 7. Izrada Elaborata o ležištu za potrebe potpisivanja i produžavanja Ugovora o koncesijama
 8. Praćenje odvijanja tehnološkog procesa eksploatacije otkrivke i uglja na aktivnim lokalitetima i unapređenje i racionalizacija tehnološkog procesa
 9. Istraživački rad u oblasti površinske eksploatacije sa posebnim osvrtom na interpretaciju strukturnih i kvalitativnih pokazatelja i tehničko-tehnološke uslove eksplaotacije otkrivke i uglja
 10. Vještačenje i ekspertize iz oblasti rudarstva i srodnih struka
 11. Tehnička kontrola i ocjena investiciono-tehničke dokumentacije za druge subjekte
 12. Tehničke i druge konsultativne usluge

Sve aktivnosti po nabrojanim stavkama, koje izvodimo za potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja, istovjetno se odnose i za treća lica kao radnje koje možemo raditi za ista uz inkasiranje finansijskih sredstava.

Što se tiče cijene projekata, za treća lica, ona je različita i nije fiksna vec zavisi od mnogih elemenata kao sto su: fizička veličina kopa, tražene godišnje proizvodnje proizvodne jedinice, složenosti zalijeganja ležista, vrste i karaktera projekta itd. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mail adrese razvoj.investicije@rupv.me ili na broj telefona 382 52 322 016.