Za svjetlost i toplinu Vašeg doma

 

Rudnik uglja, kao akcionarsko društvo, svoj poslovni uspjeh smatra neodvojivim dijelom razvoja cjelokupne društvene zajednice kako u Pljevljima tako i u Crnoj Gori. Zadovoljstvo mi je voditi kompaniju koja je sa 1000 zaposlenih lider na regionalnom tržištu rude.

Zadatak Rudnik uglja AD Pljevlja je očuvanje stabilnosti u proizvodnji i distribucija uglja, kao i obezbjeđenje stabilnog i sigurnog snabdijevanja kupaca istim.

Razvoj Kompanije je u višetrukim mogućnostima i izgradnji proizvodnih kapaciteta na bazi raspoloživih izvora. Prioriteti Uprave Rudnika, u budućem periodu biće fokusirani na finansijsku konsolidaciju, revitalizaciju poslovanja u rudniku, organizaciono restrukturiranje, integraciju svih organizacionih jedinica i intenziviranje kapitalnih investicija. Vrijednosti na kojima ćemo raditi u budućem periodu biće fokusirane na pozitivno radno okruženje, povjerenje društvene zajednice u naš rad i odgovaranje na potrebe lokalnog stanovništva. Krajnji cilj su brzi odgovori na zahtjev kupca, izgradnja imidža društveno odgovorne kompanije, liderstvo i stručnost. Na kraju pomenuću optimizaciju troškova poslovanja i poboljšanje standarda zaposlenih.