Reference i nagrade

Primjena sistema kvaliteta u Rudniku uglja AD Pljevlja

Sistem upravljanja-menadžmenta kvalitetom implementiran je u Rudniku uglja AD Pljevlja još davne 2002. godine, čineći nas prvom kompanijom iz energetskog repro lanca u Crnoj Gori koja je sertifikovala sistem kvaliteta prema međunarodnom standardu JUS ISO 9001:2001.   Sertifikaciju je sproveo JUQS Beograd i dodijelio nam naš prvi sertifikat za sisteme menadžmenta. Sistemi upravljanja-menadžmenta su već dugi niz godina strateško opredjeljenje najvišeg rukovodstva na putu ka ostvarenju opšteprihvaćenih ciljeva – unaprijeđenje ukupnog poslovanja kroz stalno poboljšanje performansi svih procesa, dosljedno poštovanje zakonskih propisa, podizanje stepena zadovoljstva zainteresovanih strana, kao i kompetentnost i motivisanost zaposlenih. Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, sistem menadžmenta životnom sredinom, prema zahtjevima standarda ISO 14001:2015, kao i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u skladu sa zahtjevima ISO 45001:2018 objedinjeni su i čine integrisani sistem menadžmenta – IMS i on je kao takav implementiran u poslovanje Rudnika uglja AD Pljevlja i sertifikovan od strane međunarodnog sertifikacionog tijela DEKRA u februaru 2021. godine.

Sertifikat