Društvena odgovornost

Kao ponosni ambasador crnogorske industrije, Rudnik uglja svoj poslovni uspjeh smatra neodvojivim dijelom napretka društvene zajednice.

Razvoj naše Kompanije ujedno predstavlja razvoj Pljevalja i Crne Gore. Saradnja sa lokalnom upravom i cjelokupnim društvom najefikasnije se ostvaruje kroz pomoć ustanovama i institucijama koje brinu o zaštiti životne sredine, kulture, sporta, mladih i zdravlja ljudi. 

Kao Društvo prednjačimo u donacijama, trudeći se na osnovu Pravilnika o donacijama da pomognemo svima koji imaju dobru ideju koja će podići kvalitetživota u lokalnoj zajednici.

 

 

 

Zaštita životne sredine

Rudnik uglja AD Pljevlja, postaće savremeni energetski izvor, čiji će razvojni planovi i aktivnosti biti usklađeni sa načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoline. U svim organizacionim dijelovima biće optimizirano upravljanje prirodnim resursima do ekološke prihvatljivosti.
Rudnik će odgovorno i kontinuirano preduzimati organizacione i tehničke mjere sistemskog upravljanja i poboljšavanja ekoloških aspekata, te u skladu sa tehno-ekonomskim mogućnostima, permanentno pratiti učinke na okolinu, preventivnim i korektivnim mjerama smanjivati negativne uticaje. U cilju ostvarivanja poslovnih i ekoloških rezultata, prioriteti su usmjerenje ka:

  • izboru najboljih raspoloživih tehnika i tehnologija, i za okolinu podobnih materijala,
  • modernizaciji rudnika,
  • sigurnoj i kontrolisanoj eksploataciji kvalitetnog uglja,
  • rekultivaciji napuštenih površinskih kopova i slično.

Razvojni programi i planirane aktivnosti biće usklađeni sa propisima i standardima zaštite okoline i prirodnih resursa, te očuvanju njihovog kvaliteta. Praćenje i implementacija naše i međunarodne legislative, primjena sigurnih modela i metoda za unapređivanje ekoloških standarda, biće konstantne aktivnosti do konačnog cilja - održivog razvoja svih djelatnosti.
U cilju realizacije ekološke politike, vršiće se edukacija, stručno osposobljavanje i konsultacije zaposlenih. Uspostaviće se savremeni monitoring i informatički sistemi, eksterna komunikacija sa izvršnim vlastima, međunarodnim organizacijama i udruženjima građana iz domena zaštite okoline, te širom javnošću. Poslovnom disciplinom i nadzorom osiguraće se individualna i funkcionalna odgovornost na provođenju ekološke politike, te objektivno i transparentno izvještavanje o zaštiti okoline.

 

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost je jedno od najvažnijih pitanja modernog vremena, kada je u pitanju proizvodnja, ali i korištenje energije. Povećanje energetske efikasnosti doprinosi smanjenju emisije gasova u atmosferu (prevashodno CO2), pa su efikasnija proizvodnja i racionalnija potrošnja energije zapravo ključne mjere u borbi protiv globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena.
Sve ovo su razlozi koji Rudnik uglja, kao modernu i društveno odgovornu kompaniju, usmjeravaju na stalno poboljšanje aspekta energetske efikasnosti u svim njenim poslovnim procesima, što je i jedno od strateških opredjeljenja kompanije.
Da bi dostigla zacrtane ciljeve u domenu energetske efikasnosti, Rudnik uglja A.D Pljevlja slijedi i sprovodi vlastitu Politiku energetske efikasnosti, kao dio integralnih aktivnosti u okviru Sistema upravljanja energetskom efikasnošću koji se trenutno uspostavlja u Kompaniji.