Proces Rudarenja

Proces rudarenja predstavlja i obuhvata niz radnji da bi se došlo do kvalitetne mineralne sirovine iz Zemljine kore. Naša Kompanija primjenjuje sve zakonske regulative propisane za ovu oblast, kao i standarde prilikom eksploatacije uglja, a sve u svrhu dobijanja što kvalitetnijeg uglja koji se dalje koristi za potrebe industrijske i široke potrošnje. Cjelokupan proces rudarenja prikazan je u 11 koraka.

Dobijanje koncesije

Zahtjev za dobijanje koncesije za geološko istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine dostavlja se nadležnom Ministarstvu.

Dobijanje koncesije

Projekat geološkog istraživanja

Dobijanjem koncesije za geološko istraživanje, pristupa se izradi Projekta geološkog istraživanja. Projekat je neophodno da bude ovjeren od strane Komisije za reviziju koju formira država.

Projekat geološkog istraživanja

Elaborat o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine

Izvođenjem osnovnih detalja geoloških istraživanja, definiše se obim istraživačkih radova.Nakon istraživanja pristupa se laboratorijskim ispitivanjima i izradi Elaborata o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine za koju se traži koncesija. Elaborat podliježe reviziji nadležnog Ministarstva.

Elaborat o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine

Studija opravdanosti eksploatacije mineralne sirovine

Nakon revizije Elaborata, radi se Studija opravdanosti eksploatacije mineralne sirovine. Ukoliko ta Studija pokaže pozitivne rezultate, pristupa se izadi Glavnog projekta

Studija opravdanosti eksploatacije mineralne sirovine

Glavni projekat eksploatacije

Glavni projekat eksploatacije definiše tehnologiju i kapacitete. On podliježe reviziji od strane Komisije koju formira nadležno Ministarstvo, koja izdaje Revizornu klauzulu za određeni projekat.

Glavni projekat eksploatacije

Odobrenje izvođenja radova

Nadležnom Ministarstvu šalje se zahtjev za odobrenje izvođenja radova definisanih Glavnim projektom eksploatacije. Za dobijanje odobrenja potrebno je da Kompanija pripremi svu potrebnu dokumentaciju, definisanu Zakonom o rudarstvu.

Odobrenje izvođenja radova

Otvaranje radova

Kada se odobrenje dobije, pristupa se otvaranju i izvođenju radova koji su definisani Glavnim rudarskim projektom. O početku izvođenja radova mora se upoznati nadležno Ministarstvo za oblast rudarstva i republički inspektor za rudarstvo.

Otvaranje radova

Izvođenje rudarskih radova

Dobijanjem svih dozvola i prikupljanja odgovarajuće projektne dokumentacije, pristupa se izvođenju rudarskih radova i to po određenim fazama. Prvo se vrši otkopavanje, a zatim utovar i transport humusa koji se odlaže kako bi se kasnije koristio za rekultivaciju terena. Bušačko-minerski radovi su sledeća faza u izvođenju rudarskih radova.

Izvođenje rudarskih radova

Otkrivka i ugalj

Završavanjem bušačko-minerskih radova, počinje otkopavanje, utovar i transport otkrivke na unutrašnje odlagalište. Otkrivka se drobi zatim transportuje na spoljašnje odlagalište i pristupa se otkopavanju, utovaru i transportu uglja.

Otkrivka i ugalj

Klasiranje i isporuka uglja

Na Separaciji „Doganje“ vrši se drobljenje, separisanje i klasiranje uglja za široku potrošnju. Drobljenje i isporuka uglja za TE „Pljevlja“ vrši se na drobiličnom postrojenju „Maljevac“.

Klasiranje i isporuka uglja

Rekultivacija

Rekultivacija predstavlja rudarske radove koji se izvršavaju na eksploatacionom polju zbog sanacije površina degradiranih rudarskim radovima u skladu sa rudarskim projektom. Po Zakonu o rudarstvu koncesionar je dužan da u toku i po završetku izvođenja radova na eksploataciji, a najkasnije u roku od 1 godine od dana završetka radova privede zemljište na eksploatacionom polju namjeni prema projektu rekultivacije zemljišta. Rudnik uglja AD Pljevlja rekultiviše eksploatisana područja za koje na godišnjem nivou planira sredstva u svom budžetu.

Rekultivacija