Iznajmljivanje mašina i opreme

1

Transportna Mehanizacija

Actros 25 t

Cijena auto dana 350€ - 10h radno angažovanje

Angažovanje na prijevozu čija je udaljenost manja od 20km – usluga se obračunava po eh rada, cijena eh - 35€ Cijena prevoza na relaciji do 100km se obračunava po kilometru – 1km -2,40€ Sa obezbjeđenom povratnom turom – cijena prevoza po km u oba smjera iznosi 1,68€/km (km u oba smjera) Cijena prevoza na relaciji preko 100km – 2,05€/km sa obezbjeđenom povratnom turom – cijena po km u oba smjera iznosi 1,55€/km

Više detalja

Fapovi do 14 t

Cijena auto dana 280€ (10h)

Cijena po km do 100km - 2€/km Sa obezbjeđenom povratnom turom 1,40€/km

Više detalja

Niskonoseća prikolica sa vučnim vozilom

Cijena po eh 120€, korisnik usluge obezbjeđuje dozvole i pratnju

2

Utovarna mehanizacija

Utovarivač

Utovarivač – zapremina kašike 5m³-110€ po eh
Utovarivač – zapremina kašike 3,5m³-80€ po eh

Bager

Bager – zapremina kašike 5m³ - 120€ po eh
Bager – zapremina kašike do 2,5m³ – 85€ po eh

Kod iznajmljianja ove vrste opreme posebno će se obračunavati korišćenje niskonoseće prikolice.

Samohodnost utovarivača dozvoljena je do 3km, gdje se svaki kilometar u oba smjera zaračunava po 3€. Samohodnost bagera nije dozvoljena preko 100m'.

3

Ostala mehanizacija

Buldožer do 55t

Cijena po eh 120€
Cijena po eh sa gorivom korisnika 75€
U navedenu cijenu nije uračunat prevoz niskonosećom prikolicom

Kombinovana mašina

Cijena po eh sa gorivom korisnika 75€

Dizalice

Do 70t po eh 110€ + 3€ po km u oba smjera
Do 40t - 65€/eh + 2,5€ po km u oba smjera
Do 20t 45€/eh + 2€ po km u oba smjera

Ukoliko se mehanizacija i oprema iznajmljuje zaposlenim RUP-a, utvrđene cijene se umanjuju za 20%, odnosno 50% za
transportnu mehanizaciju ukoliko se radi o povratnoj turi.
Za sve dodatne informacije i upustva oko procedure korišćenja slobodnih sredstava rada od strane zaposlenih RUP –a i trećih lica, možete nas kontaktirati putem mail-a promet@rupv.me ili na boj telefona +382 52 311 483.