Rudnik uglja obilježio 71 godinu uspješnog rada

Saopštenja 23 Sep

U sali Doma rudara Rudnika uglja AD Pljevlja, juče je obilježen Dan rudara i 71 godina poslovanja Društva. Svečanoj sjednici prisustvovali su gosti iz privrednog, kulturnog i društvenog života, rudari i jubilarci.

Na samom početku, uz podsjećanje na istorijat RUP-a, poslovne rezultate predstavio je vd izvršni direktor Alen Štulić.

-Dozvolite mi da u ime menadžmenta kompanije kažem nešto više o rezultatima ostvarenim u periodu između dva praznika. Dakle, postignuti su rekordni rezultati, a to je za nas u površinskoj eksploataciji vrlo važno, jer nam garantuje stabilnost i sigurnost isporuke uglja našim strateškim partnerima, a prije svega Elektroprivredi Crne Gore, kao i partnerima na tržištu široke potrošnje. Ostvareni obim otkrivke za period između dva praznika iznosio je 9,5 miliona m3čm, a ukupno proizvedena količina uglja za posmatrani period iznosila je 1,8 miliona tona – kazao je Štulić.

On je istakao da se obaveze prema državi i lokalnoj upravi uredno izmiruju i prema istim kompanija nema zaostalih dugovanja.

-Pored navednog istakao bih i da je jedan od prioriteta u našem radu i zaštita životne sredine, na čemu ćemo i u narednom periodu intezivno raditi – saopštio je Štulić.

Pohvalio je i sportiste Rudnika, koji su i ove godine, kao i prethodnih obradovali kompaniju sa medaljama sa međunarodnih i drugih takmičenja, i poručio da će Rudnik nastaviti tradiciju koju baštini godinama i decenijama, a to je pomoć zdravstvu, sportu i gradu, što čini simbiozu rudnika i grada jačom iz godine u godinu.

-I na kraju, istakao bih da smo svijesni budućih izazova, kojim se u narednom periodu moramo posvetiti, a poseban izazov i ono što je u fokusu je vraćanje rijeke Ćehotine u staro korito – zaključio je Štulić.

Prisutnim se obratio i izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, čestitajući rudarima praznik.

-Dragi prijatelji, kada je RUP jak, onda je jaka i EPCG. Kada je RUP stabilan, onda je stabilan i energetski sistem Crne Gore, jer naš energetski sistem je zapravo jedan brod koji ima svoja jedra i svoj motor i upravo EPCG širi jedra ulažući u obnovljive izvore energije, ali sa velikom pažnjom i posvećenošću ulaže i u motor, a to je termoenergetski kompleks u Pljevljima. I upravo bih ovom prilikom naveo nekoliko podataka o tim ulaganjima. Dakle, trenutno EPCG ulaže u Termoelektranu Pljevlja zajedno sa ekološkom rekonstrukcijom, oblaganjem dimnjaka i turbinom, više od 120 miliona eura. I to je zapravo jedan od najvećih investicionih ciklusa i danas je TE jedno od najvećih gradilišta prije svega u Državi. Zašto? Čekaju nas burna vremena i izazovne godine i upravo taj motor termoenergetski koji je održao stabilnost energetskog sistema prošle godine kada su bile bure na berzi električne energije i kada smo uspjeli da kao jedina država u regionu, i jedina u Evropi, očuvamo energetski sistem ne povećavajući cijene elektične energije, ostvarujući rekordne profite kompanije, veoma je važno da na taj način očuvamo i budućnost. Zašto? 2025. je izazovna godina. I svi moramo da se spremimo za 2025. Tada je finiš ekološke rekonstukcije TE Pljevlja, kada ona ulazi u pauzu i biće u zastoju više od šest mjeseci. Na to mora da bude spremna i Elektroprivreda, na to mora da bude spreman i Rudnik uglja. I mi za taj scenario pravimo strategiju u dijelu obezbjeđenja dovoljnih količina elektične energije za stabilnost sistema. Ali zašto nam je bitan taj korak, taj napor? Jer nakon završetka ekološke rekonstukcije imaćemo jedan uređen termoenergetski kompleks, čiji će standardi odgovarati direktivama EU i koji će obezbjediti budućnost rada, a time i budućnost u RUP. Tako ćemo čuvati Rudnik i čuvati stabilnost energetskog sistema. Tako ćemo, kao što su i dosad radili, kroz cijenu uglja, čuvati stabilnost radnih mjesta u RUP i ali čuvati i investicije. I veoma je važno da se do 2025. godine svi pripremimo i u dijelu onog što je govorio direktor Rudnika o vašem velikom projektu izmještanja korita rijeke Ćehotine – kazao je Rovčanin.

On je istakao da EPCG kao matična kompanija uvijek će biti podrška i uvijek će biti oslonac, ne samo RUP, nego i svim ćerkama kompanijama.

-Pred nama je jedan veliki investicioni ciklus, u oblasti obnovljivih izvora energije, izgradnja velikog broja vjetroelektrana, solarnih sistema, ne zaboravljamo i ulažemo u naše hidroelektrane, i hidroelektranu Piva i hidroelektranu Perućica, i samo takvim načinom razmišljanja i ne favorizovanja određenih regiona i određenih oblasti, odnosno ravnomjernim razvojem, možemo doći do cilja. Zato poštovani prijatelji, još jednom na kraju koristim priliku da vam čestitam ovaj veliki dan rudarskim pozdravom srećno, živjeli! – zaključio je Rovčanin.

Na svečanoj sjednici, uručena su i priznanja onima koji svojim pregnućem, upornošću i profesionalizmom u izvršavanju zadataka dobijaju nagradu najboljeg radnika u periodu između dva praznika. Priznanje za najbolje radnike u 2023. godini dobili su: Emil Bašić – Rukovalac bagera I (Sektor Proizvodnja, RJ „Površinski kopovi“),  Velimir Marković – Rukovalac dampera I (Sektor Proizvodnja, RJ „Površinski kopovi“),  Zoran Marjanović – Automehaničar (Sektor Proizvodnja, RJ „Mašinsko održavanje“), Dragan Ćaćić – Poslovođa za tehnički remont i održavanje motornih vozila (Sektor Promet, RJ „Transport“) i Filip Soković – Glavni sistem inženjer (Sektor za strateško upravljanje i poslovnu transformaciju, Služba za IT).