Istorijat

Akcionarsko preduzeće Rudnik uglja Pljevlja svoje prve ozbiljne korake u proizvodnoj djelatnosti počinje 1952. godine kao „Preduzeće za istraživanje i proizvodnju uglja – Pljevlja“. Iste godine, sa 37 zaposlenih, proizvedeno je ''rekordnih'' 16.200 t uglja.
U periodu od '54. do '64. godine prošlog stoljeća, Rudnik uglja vrši obimna ulaganja u modernizaciju i podiže se separacija u Potrlici, kapaciteta 400.000 tona godišnje. U tom vremenu Rudnik uglja za jedan efektivni čas dobijao je 1,18 tona uglja.

Najveći dostignuti godišnji nivo proizvodnje zabilježen je 1985. godine kada je proizvedeno blizu 2.700.000 t kvalitetnog lignita.

Svoju organizacionu formu Rudnik uglja je mijenjao u skladu sa odredbama zakonskih propisa i ustavnih određenja. Od 1972. godine Rudnik uglja radi i posluje kao radna organizacija sa pet, a nakon formiranja ''Borovice'', sa šest osnovnih organizacija udruženog rada i dvije radne zajednice. Na osnovu Zakona o preduzećima od 1990. godine Rudnik uglja posluje kao Društveno preduzeće da bi ubrzo, u skladu sa odredbama Zakona o energetici i Zakona o javnim preduzećima, a na osnovu Odluke Skupštine Crne Gore o promjenama u organizovanju, prerastao u Društveno preduzeće Rudnik uglja - Pljevlja, a zatim se Rudnik uglja organizuje i posluje kao Javno preduzeće sa potpunom odgovornošću i sa sjedištem u Pljevljima. Od 18. oktobra 1999.godine Rudnik uglja posluje kao Akcionarsko Društvo.

Rudnik uglja AD Pljevlja, kao najveći i najznačajniji privredni subjekat u opštini Pljevlja i kao jedan od najznačajnijih privrednih kolektiva u Crnoj Gori, zajedno sa Elektroprivredom Crne Gore čini glavni energetski sistem Crne Gore, a samim tim i njenu industrijsko-privrednu osnovu. Rudnik uglja obilježava 24. septembar, kao dan Rudara.