Reference i nagrade

Primjena sistema kvaliteta u Rudniku uglja AD Pljevlja

Primjena standarda ISO 9001 (sistem upravljanja kvalitetom) u Rudniku uglja AD Pljevlja počela je 2002. godine. Primjenom ovog standarda Akcionarsko društvo uređuje svoj poslovni sistem. Sistem kvaliteta u Rudniku uglja potpuno je integrisan, što je doprinjelo kvalitetnijem i efikasnijem poslovanju. Integracijom standarda kvaliteta, Rudnik uglja se pridružuje porodici kompanija koje maksimalno brinu o kvalitetu poslovanja, nivou proizvoda, usluga i plasmanu na tržište.

Sertifikat ISO 9001:2008