XXV - VANREDNO ZASIJEDANJE SKUPŠTINE AKCIONARA RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

Saopštenja 3 Mar

O B A V J E Š T E NJ E

AKCIONARIMA  RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

 

Na osnovu člana 40 stav 2 tač.7 Zakona o privrednim društvima („Sl.list“ RCG br.06/02 i „Sl.list“ CG br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 49  stav 2 tač. 4 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja i člana 6 stav 1 i člana 7 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva saziva

XXV - VANREDNO ZASIJEDANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

 

     Skuština akcionara će se održati dana 05.04.2016. godine (utorak) u sjedištu Društva u Pljevljima, u sali Doma rudara, sa početkom u 14 časova, a identifikacija i registracija akcionara počeće istog dana u 13h sa slijedećim:

 

DNEVNIM  REDOM

 

​1. Informacija o pravno-ekonomskoj analizi Ugovora o nabavci dampera i rudarske mehanizacije od DOO Lager Posušje;

2. Izbor članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja.

 

 

Materijali za Skupštinu se nalaze u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Velimira Jakića br.6, Pljevlja  - u kancelariji Sekretara Društva i stavljaju se na uvid akcionarima  svakog radnog dana od 11h - 14h.

 

Ovo obavještenje biće dostupno akcionarima i na internet adresi Društva www.rupv.me.

 

Kontakt telefon: +382 52 321 613.

 

                                                                                                                  P R E D S J E D N I K ,

                                                                                                                 Vladan Dubljević

                                                                                                                               s.r.

 

  Obrazac za ovlašćenje i punomoćje možete preuzeti ovdje.