Svečana akademija povodom Dana rudara

Saopštenja 3 Oct

Povodom Dana rudara, 23. septembra 2017. godine u sali Doma Vojske održana je Svečana akademija, u kojoj su imali učešće četiri rudnika iz naše Države - Rudnik uglja AD Pljevlja, Uniprom metali, Beranski rudnici mrkog uglja, Gradir Montenegro. Svečanoj akademiji prisustvovale su visoke zvanice Vlade Crne Gore, na čelu sa premijerom gdinom Duškom Markovićem, kao i predstavnici uspješnih kompanija iz Crne Gore i regiona i poslovni partneri.

Na samom početku, uspješne poslovne rezultate predstavio je Radoš Lacman, tehnički rukovodilac Uniprom metali Nikšić, koji su ove godine po prvi put učestvovali u zajedničoj proslavi Dana rudara. „Uniprom metali preuzeo je Rudnik Boksita 2016. i do danas je otkopao 1,3 miliona tona rude, a prethodno otklonio 1,7 miliona metara kubnih krečnjačke otkrivke. Ostvario je 45 miliona deviznog priliva po osnovu proizvedene i izvezene rude nakon uloženih investicionih 20 miliona eura, sa 200 radnika, novim tehnologijama i organizacijom rada. U prethodnom upravljanju rudnika, mjesečna proizvodnja se kretala između 8 i 10 hiljada tona rude, a danas Boksiti svakog mjeseca samo iz jame Biočki stan otkopavaju i vade preko 20 hiljada tona rude. Uniprom metali predstavlja jednu od najreferntnijih rudarskih kompanija u regionu sa resursima u prvom planu - mislim na stručni kadar, znanja i tehnologiju, koji se opredjeljuju za potpuno novu organizaciju i novi pristup radu, što obećava da može biti prva u proizvodnji“, kazao je Radoš Lacman.

U nastavku Svečane akademije gostima se obratio Uglješa Vučinić, izvršni direktor Beranskih rudnika, koji je istakao: „ da je prepoznat značaj energetskog sistema kao jednog od najznačajnih resursa Crne Gore, jer bez konstantne podrške Države ova djelatnost ne bi imala perspektivu, kao i do sada u Državi ćemo imati osiguranog partnera. Prije tri godine, ovaj rudnik je počinjao sa 30 radnika, a danas brojimo preko 150 radnika koji u tri smjene eksploatišu između pet i šest tona mrkog uglja na 200 m dubine. Eksplotaciono polje „C“ je u potpunosti otvoreno i opremljeno sa mehanizacijom i instalacijama, a priprema se za otvaranje i polje „D“ gdje se nalazi 4 miliona tona uglja. Nedavno, uz stručnu pomoć RUP-a, ovjerili smo rezerve ležišta čija je eksploatacija u toku, preko 20 miliona tona uglja. Ovo predstavlja veoma stabilnu osnovu za daleko veću proizvodnju kao i za izgradnju manjeg energetskog objekta u Beranama, koji bi na efikasan način zatvorio investicioni ciklus u opštini Berane.“

Nakon predstavljenih poslovnih rezultata rudnika iz Nikšića i Berana, prisutnima se u ime lokalne uprave Pljevlja obratio predsjednik opštine Mirko Đačić. „Rudnik uglja je zapravo sinonim za Pljevlja. Obilje je objekata društvenog standarda koji su izgrađeni novcem Rudnika uglja. U novije vrijeme izgrađen je prelijepi Sportski centar, sredstvima Rudnika uglja. Ljetos, kada smo organizovali malu olimpijadu u Pljevljima, MOSI igre, najveći donator bio je Rudnik uglja, sa 70.000 eura. Rudnik uglja je vrlo često ulagao u objekte školstva, zdravstva, kulture i vjerske institucije. Želim samo da vam poručim da uvijek taj vaš solidarni, humani duh koji širite na sve strane, od Kompanije pa na dalje, želimo na isti način da vam uzvratimo kad je grad u pitanju. Prošle godine, najveći dio prihoda u punjenju gradske kase bio je od Rudnika uglja i tako je godinama unazad. Znamo i sigurni smo dok radi Rudnik uglja, znamo da će u Pljevljima biti dobro“, rekao je Đačić.

U ime kompanije Gradir Montenegro rezultate između dva Dana rudara predstavio je Andrej Šari, predsjednik Odbora Kompanije. „Od 2011. godine kada je ZGH, koja ima tradiciju postojanja više od šest decenija  kupila Šuplju stijenu, investirala  je preko 50 miliona eura. Naša Kompanija sa sjedištem u Poljskoj iskopala je preko 70 miliona tona rude i trenutno se bliži kraj toj proizvodnji. Gradir montenegro je potencijalni uspješni izvor za budućnost nastavka rada ZGH kompanije. Naš plan je da ostanemo na ovim prostorima kao uspješni  investitori u nardenih 30 godina. Iz godine u godinu naša Kompanija ima samo progresivnost u radu, od sadašnjih 25 hiljada tona idemo na 50 hiljada tona koncentrata na godišnjem nivou. Pohvalno je što naša Kompanija redovno servisira obaveze prema Državi, što čini i pokazuje koliko smo ozbiljni investitori“, naglasio je Andrej Šari.

Uspješnu priču i prezentaciju rezultata rudnika između dva praznika završio je predsjednik Odbora direktora RUP-a, gdin Aleksandar Mitrović i na samom početku rekao: „Rezultati su, između dva Dana rudara, impresivni. Između dva Dana rudara imamo prije svega jako stabilno poslovanje, isporuku prema TE, našem glavnom kupcu i ono što je jako bitno, očekujemo rekordnu isporuku i prodaju za široku potrošnju u poslednjih 10 godina.

Ni ekstremni uslovi u prethodnom periodu, koji su se kretali od -30 u januaru do +40 u toku ljetnih mjeseci, nisu narušili urednu isporuku od 1.3 tone uglja prema TE, kalorijske moći 10.160 kJ. Ono što je jako bitno da je ukupna proizvodnja TE iznosila 1310 GWh ili 55% od ukupne proizvodnje u Crnoj Gori.  Do kraja septembra, za široku potrošnju isporučili smo 80.000 tona, očekivani rezultat do kraja godine je oko 120.000 tona.

Posebno sam ponosan što smo našli zajednički interes kroz Zakon o reprogramu poreskog duga i uplatili preko 4 miliona eura ili 30% poreskog duga, a ostatak od skoro 9 miliona eura planiramo da izmirimo kroz rate na 60 mjeseci. Pored reprograma poreskog duga, Skupština akcionara donijela je stratešku odluku da investira 8 miliona eura u narednom periodu i time pospiješi proizvodnju.

Prošlogodišna dobit kompanije za period od  1.01.- 31.12.2016. godine je 3,7 miliona eura,  proizvedeno je 1,37 miliona tona uglja i 5 miliona otkrivke. Akumulirani gubitak iz godine u godinu se smanjuje i to je prosječno oko 4 miliona eura, a to znači da knjigovodstvena vrijednost akcija Kompanije raste u pozitivnom smjeru i neće iznositi ispod 6,2 eura po cijeni knjigovodstva, da kažem vrijednosti akcija.

Između dva praznika smanjenji su  troškovi za 10.2 %, zatim investicije za projekat izmještanja DTO sistema, izmještanje Hale dnevne njege, nabavka nove mehanizacije dale su za rezultat smanjenje kompletnih troškova. Sve ove rezultate postigli smo zahvaljujući radu menadžmenta i vrijednih rudara. U prethodnom periodu radnici su imali mogućnost da preko stambenih kredita riješe svoje egzistencijalno pitanje i naravno preko Programa dobrovoljnog odlaska u penziju riješe svoj status. Rudari u našoj Kompaniji mogu se pohvaliti izvrsnim rezultatima u sportu i medaljama koje redovno osvajaju na sportskim terenima.

I na kraju da pomenemo da smo jedna od rijetkih Kompanija u Crnoj Gori koja u kontinuitetu pomaže grad, stvarajući u svim segmentima bolje uslove za život u njemu, opredjeljujući sredstva za donacije i sponzorstva“, zaključio je Mitrović.

Svečani dio Akademije završen je izlaganjem premijera, gdinom Markovićem: „Poštovani Rudari, na samom početku želim da Vam se zahvalim što ste mi dali priliku da učestvujem na Svečanoj Akademiji povodom Dana Rudara, ali rekao bih, nakon ovoga što sam čuo, još važnije, što osjećam ponos sa onim što sam čuo od Vas, sa rezultatima koje ostvarujete, a posebno sa vizijom koju imate i koja se poklapa sa razvojnom vizijom Vlade Crne Gore i države Crne Gore sveukupno. Dakle, koristim priliku da rudarima uputim najiskrenije čestitke uz izraze poštovanja rudarskom pozivu, koji je jedna od najtežih i najzahtjevnijih profesija u našoj privredi i da poručim da Vlada cijeni posvećenost i zalaganje u postizanju što boljih rezultata, koji direktno utiču na razvoj crnogorske ekonomije.

Crnogorsko rudarsko iskustvo je bogato i iza nas je gotovo 7 decenija rudarske proizvodnje. To je bilo vrijeme velikih napora na istraživanju i eksploataciji najznačajnijih mineralnih sirovina, koje čine osnovu razvoja Crne Gore u ovom vremenu, ali i u budućnosti. Zbog toga, želim da pozdravim predstavnike rudarskih kompanija, koje uspješno vrše eksploataciju uglja, boksita, olova i cinka, arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena. Posebno pozdravljam zaposlene u Rudniku uglja Pljevlja, naše domaćine i organizatore naše svečanosti.

Nije lako biti rudar. I sam sam, doduše skromno, na početku svoje profesionalne karijere, imao priliku da radim i provodim vrijeme u takvom jednom ambijentu, u kopovima i halama nekadašnjeg rudnika Brskovo u Mojkovcu. Rudari su stub energetske stabilnosti naše države, a vaši rezultati značajno učestvuju u njenom industrijskom razvoju. Eksploatacija mrkolignitskog uglja iz pljevaljskih ležišta je jedna od vodećih privrednih djelatnosti u Crnoj Gori. Vjerujem da nam je svima poznato da raspolažemo značajnim rezervama uglja, prvenstveno u pljevaljskom i beranskom ugaljskom basenu, zatim zalihama boksita na jugozapadu zemlje i rezervama olovo-cinkanih ruda od kojih se većina nalazi u rudnim rejonima Ljubišnje i Bjelasice. Dakle, Crna Gora ima komparativne prednosti za dalji razvoj ove djelatnosti, ali ona mora imati održivu i dugoročnu viziju. Samo odgovorno planiranje garantuje domaćinski odnos prema našim zajedničkim dobrima, koja su na raspolaganju ovoj i generacijama koje dolaze.

Poštovani rudari, uslovi u kojima radite uvijek su teški i sa određenim rizikom, ali dozvolite da vas uvjerim, Vlada i Ministarstvo ekonomije ulažu značajne napore kako bi se ti rizici smanjili ili eleminisali. Pored toga, predano radimo da uvećamo investicije u rudarstvo i da kroz unapređenje poslovnih prilika povećamo broj zaposlenih radnika i njihove zarade, a to će direktno uticati na uslove rada i životni standard naših rudara i njihovih porodica. U vrijeme zahtjevnih ekonomskih izazova sačuvali smo proizvodnju i radna mjesta u velikim industrijskim i rudarskim sistemima. Sada je dužnost Vlade da podstiče i obezbjeđuje optimalne uslove za rad i osigura sigurnost vaše profesije, posebno uvažavajući rizike ovog poziva, a svakako i vaše zapažene rezultate.

Rudarstvo je u razvijenim zemljama primarna djelatnost bez koje nema perspektive za razvoj prerađivačke industrije, niti i jednim dijelom razvoja energetike. Crna Gora svakako nije izuzetak u tom smislu i ne smiju se zanemarivati iskustva najrazvijenijih društava, koja sa posebnom pažnjom prate izazove na koje ova privredna grana nailazi s vremena na vrijeme. Vjerujem da menadžmenti rudarskih kompanija razumiju ambijent u kojem živimo i stvaramo. U stvari, ne vjerujem, danas sam se u to i uvjerio, i da je potrebno uložiti i dodatne napore kako bi pametno iskoristili resurse kojima raspolažemo. Zbog toga vam je neophodna svakodnevna posvećenost u poslu, a Vlada će naći načina da i ova pitanja zadrži u vrhu svojih prioriteta.

Na kraju, još jednom želim da vam uputim riječi poštovanja i zahvalnosti za udarnički rad, zalaganje i rezultate. Hvala Vam.“

Na kraju Akademije uručene su plakete za najbolje radnike. Ove godine birano je pet najboljih među najboljima. Plakete su dobili Sokolović Ermin, Terzić Milorad, Duraković Mirsad, Ćorsović Milorad i Tabaš Radomir.

 

 

Informativna služba RUP-a