Skupština akcionara izabrala novi Odbor direktora RUP-a

Saopštenja 6 Apr

Na 36. redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj u petak 02. aprila 2021. godine, donijete su odluke o razrješenju aktuelnih i izboru novih članova Odbora direktora. Skupštinom je predsjedavao predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović, a na istoj usvojen je i novi Statut Društva.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, za nove članove Odbora direktora su izabrani: Dušan Janjušević, Slavica Batizić, Budimir Tanjević,Veljko Vasiljević i Zoran Radulović. Na konstitutivnoj sjednica Odbora direktora, u novom sazivu, za predsjednika je izabran Dušan Janjušević dipl.ing. mašinstva.

Informativna služba RUP-a