Saopštenje povodom XXV -treće ponovljene Skupštine akcionara

Saopštenja 14 Dec

Na XXV redovnoj – trećoj ponovljenoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 13. decembra 2016. godine, akcionari su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Društva u 2015. godini, kao i Izvještaj o finansijskim rezultatima poslovanja sa finansijskim iskazima Rudnika uglja AD Pljevlja za 2015. godinu.

Rudnik uglja AD Pljevlja proteklu godinu je završio sa proizvodnjom u iznosu od 1.734.772 tona uglja, što je 101,9 % ostvarenja plana. Takođe, isporuka prema najvećem kupcu TE “Pljevlja” ostvarena je u iznosu većem od planiranog, dok je proizvodnja otkrivke iznosila 5.698.000 m³čm, što je za oko četiri odsto više od plana. Dobrom poslovnom rezultatu , uz smanjene troškove na svim pozicijama i bolji kvalitet uglja za potrebe TE „Pljevlja“, doprinijeli su i marljiv rada zaposlenih, stabilan rad TE, poboljšanje prodaje na tržištu široke potrošnje, što je u ukupnom značajno uticalo na finansijske rezultate kompanije, pa je 2015. godina završena  sa ostvarenom dobiti u iznosu od oko 4,9 miliona eura.

Pored navedenog,  akcionari su  jednoglasno usvojili i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Rudnika uglja A.D. Pljevlja za 2015. godinu, dok su akcionari  za revizorsku kuću izabrali „Deloitte“ Podgorica za revizora u 2016. godini.

 

Po pitanju informacije o pravno-ekonomskoj  analizi ugovora o nabavci dampera i rudarske mehanizacije od DOO „Lager „ Posušje, jednoglasno je usvojen zaključak da date informacije ne spadaju u domen nadležnosti Skupštine akcionara RUP-a, te je ista vraćena na nadležnost Odboru direktora Društva koji će sa izvršnim direktorom RUP-a pristupiti definisanju odnosa sa pomenutom kompanijom.

 

Skupština je izabrala i članove Odbora direktora Društva, gdje su ipred akcijskog kapitala Vlade Crne Gore izabrani Aleksandar Mitrović, Zoran Gospić i Munir Redžović, zatim ispred A2A Flavio Bianco, Emilio Maiandi i Emilio Ottavio Vigano', a ispred kapitala Aca Đukanovića reimenovana je Neda Ivović.

Takođe, jednoglasno je usvojena Fichtner Studija o procjeni resursa i rezevi uglja u pljevaljskom basenu, koja je potvrdila da uglja ima dovoljno za nesmetani rad drugog bloka TE „Pljevlja“. Uz to Studijom je njemačka kompanija Fichtner, poštujući stoga pravila JORC standarda koji je u ovom trenutku najpriznatiji u oblasti procjena rezervi uglja, potvrdila da su raspoložive rezerve uglja 66,82 miliona tona, prosječnog kvaliteta 9690kJ/kg, a da se dodatni istraživanjima može potvrditi raspoloživost dodatnih 24,5 mil tona.  Znajući da je procijenjena potrošnja novog bloka, potvrđene količine od 66,82 mil tona su dovoljne za narednih 40 godina rada novog bloka, a dodatna količina od 24,5 tona, nudi mogućnost kombinovanja rada oba bloka u budućnosti. 

Jednoglasno je usvojen i prijedlog o uslovima i načinu izmirenja obaveza RUP-a prema Državi Crnoj Gori, na osnovu poreza i dopinosa i refinansiranju dijela obaveza Društva prema bankama, kroz kreditno zaduženje kompanije.

Akcionari na zasijedanju nijesu uzeli u razmatranje Fichtner Studiju o mogućnostima smanjenja troškova proizvodnje u RUP-u i Deloitte Studiju izvodljivosti za izgradnju TE „Pljevlja“ II, u dijelu koji se odnosi na RUP, iz formalno pravnih razloga, te je razmatranje po ove dvije tačke odloženo.

 

Informativna služba

Rudnik uglja AD Pljevlja