Saopštenje

Saopštenja 3 Jun

Povodom različitih interpretacija podataka o kvantitetu i kvalitetu uglja u pljevaljskom basenu, a vezano za projekat izgradnje drugog bloka Termoelektrane „Pljevlja“, javnosti su se obratili izvršni direktor RUP-a, Slavoljub Popadić i eksperti renomirane kompanije FICHTNER (vodeća njemačka kompanija u oblasti modernih tehnologija u rudarstvu, izgradnje, savjetovanja, zaštite životne sredine i dr.) koji učestvuju u izradi studije, koja će biti završena do kraja juna, dr. Bernd Vels  i David Niggemman. Od oktobra 2015. godine, RUP sa kompanijom FICHTNER radi na izradi studije koja treba da pokaže da li ima dovoljno rezervi uglja za rad II bloka i da ponudi model optimizacije troškova proizvodnje na način da cijena uglja za potrebe drugog bloka bude prihvatljiva za Elektroprivredu, a održiva za Rudnik.

Slavoljub Popadić je pojasnio da je u prvoj fazi, na osnovu raspoloživih podataka RUP-a i analize FCIHTNER-a, utvrđeno da u pljevaljskom bazenu ima dovoljno uglja za rad drugog bloka, odnosno 65 miliona tona uglja odgovarajućeg kvaliteta, uz još 25 miliona tona za koje je potrebno izvršiti dodatna istraživanja i analize. U drugoj fazi, zajednički je urađen model optimizacije troškova proizvodnje da bi se došlo do optimalne cijene koja je prihvatljiva za rad drugog bloka, a održiva za RUP. U trećoj fazi, koja je u toku, sprovode se kontrolna istraživanja rezervi uglja sa ambicijom da rezrve uglja u pljevaljskom bazenu dobiju tzv. JORK sertifikat, koji priznaju sve finansijske institucije i strani investitori. JORK sertifikat je garancija nezavisne institucije da su raspoložive rezerve uglja dovoljne i da ih je moguće eksploatisati sa tehničkog i finansijskog aspekta. On je naglasio da se po preporuci eksperata rade dodatna (kontrolna)  bušenja  i da je ohrabrujuće da se rezultati novih bušenja poklapaju sa rezultatima starih.

Dr. Bernd Vels, vodeći ekspert u oblasti rudarstva u Njemačkoj i predsjednik rudarske asocijacije Njemačke, naglasio je da konsultanti Fichtner-a na sebe preuzimaju veliku odgovornost povodom izdavanja JORK sertifikata, tako da su se veoma ozbiljno odnosili prema ovom poslu. Takođe, pojasnio je da je njihova studija iz 2009. godine o kojoj se polemiše u javnosti, a u čijoj je izradi i sam učestvovao, bila samo orjentaciona studija koju je Vlada naručila kako bi sagledala potencijale čitavog pljevaljskog bazena. Ali, rezultati te studije odnose se samo na ciljeve koje je Vlada tada postavila, bez definisanog tehničkog i finansijskog projekta, što je vjerovatno razlog njenog pogrešnog interpretiranja u javnosti. Tadašnja studija razmatrala je i mogućnost korišćenja uglja iz Maoče za potrebe TE u Pljevljima, tj. analizirala je mogućnost transporta uglja od Maoča do Pljevalja, i to se u tom trenutku pokazalo ekonomski neisplativim. Analiza se odvijala u periodu kada se u Crnoj Gori desila eksplozije cijena zemljišta i nekretnina, pa je u tom periodu i to opterećivalo kalkulacije isplativosti pojedinih ležišta. Međutim,  čak je i tada grubo procjenjeno da u užem Pljevaljskom basenu ima preko 42 miliona tona uglja ekonomski isplativih za eksploataciju. On je takođe istakao da, kada se pet kopova koji su u studiji iz 2009. godine tretirani individualno (Potrlica, Kalušići,  Grevo, Komini i Rabitlje) u eksploataciji tretiraju kao jedan otvoreni kop, povećavaju se raspoložive rezerve, a značajno smanjuju troškovi eksploatacije. Vels  je zaključio da u pljevaljskom bazenu ima dovoljno uglja za rad oba bloka termoeletrane  u Pljevljima za bilo koji od tri scenarija, a da postoje i četiri nezavisna kopa Otilovići, Glisnica, Bakrenjača i Mataruge sa dodatnih 17 miliona tona koji još uvijek nijesu detaljno analizirani. Što se tiče kalorijske vrijednosti uglja, Vels je rekao da u raznim podbasenima imamo ugalj različite kalorijske vrijednosti, pa će se paralelnom eksploatacijom uglja na dvije lokacije on homogenizovati kako bi se termoelektrani isporučilo dovoljno uglja ujednačenog kvaliteta.

David Niggemman, ekspert za geološku analitiku i procjenu rezervi, rekao je da, iako se još uvijek analiziraju prikupljeni podaci, prvi rezultati ukazuju na poklapanje novih sa starim nalazima i da smo blizu dobijanja JORK certifikata.

Slavoljub Popadić na kraju je zaključio da će izvještaj konačno staviti tačku na sve sumnje i dileme da li u pljevaljskom basenu ima dovoljno kvalitetnog uglja za izgradnju II bloka TE „Pljevlja“. ''Potrošili smo puno vremena praveći optimalan model eksploatacije uglja u pljevaljskom basenu, ali će zahvaljujući tome ukupna cijena eksploatacije biti značajno manja, a količine za eksploataciju optimalne. Rudnik je uradio sve što je trebalo da podrži projekat gradnje novog proizvodnog elektroenergetskog objekta i mi smatramo da blok II može da krene''.  

 

Informativna služba RUP-a