Rudnik uglja nema dugovanja

Saopštenja 5 Feb

Povodom informacija objavljenih u pojedinim medijima o aktivnim poreskim dužnicima, gdje nijesu navedeni ažurirani podaci o Rudniku uglja AD Pljevlja, u cilju objektivnog informisanja javnosti, obraćamo se slijedećim

 

R E A G O V A NJ E

 

Rudnik uglja Pljevlja, na današnji dan, nema dugova prema poreskoj upravi, državi, lokalnoj upravi i bankama, a sve obaveze prema dobavljačima se izmiruju u skladu sa rokovima dospjeća. Podaci koje ste objavili su se odnosili na oktobar prošle godine, ali je Rudnik tokom januara ove godine izmirio preostali iznos reprogramiranog poreskog duga i stekao preduslov da se poslije više godina nađe na bijeloj listi poreskih obveznika.  

Činjenica je, da je prije šest godina, Rudnik bio na ivici stečaja, da je poreski dug bio preko 18 miliona eura, kreditno zaduženje preko 20 miliona eura, a akumulirani gubitak preko 20 miliona eura. Kroz proces optimizacije poslovanja, Rudnik je postao profitabilna kompanija, bez kreditnih zaduženje, bez poreskog duga, sa dobiti koja se povećava iz godine u godinu, koja je u 2019. godini iznosila 9,5 miliona eura, a koja će za prethodnu 2020. godinu biti još bolja.

 

Informativna služba RUP-a