Реализована набавка савремених машина и опреме за потребе рекултивације земљишта

Saopštenja 3 Mar

Служба за агротехничку и биолошку рекултивацију Рудника угља АД Пљевља од јуче је богатија за двије радне машине и помоћну опрему, које су набављене у вриједности од 309.800 еура.

Према ријечима руководиоца Службе, мр агрономије Радослава Зечевића, компанији су јуче испоручене двије радне машине, односно два трактора, од којих је један италијанског бренда McCormick, јачине 300 кс, који је и један од најсавременији на тржишту, а уједно и јединствен примјерак у Црној Гори.

- McCormick трактор има могућности прикључка утоварне кашике и снијегочистача, али основна функција биће прикључна радна машина, фреза, која ће се користити за квалитетну припрему земљиште за садњу љековитог биља. Трактор посједује и најмодернију опрему, односно навигациони систем, ГПС, два излаза задње хидраулике, један излаз предње хидраулике и другу опрему што је и чини једном од најбољих машина те врсте. Такође, фреза које је набављена уз поменути трактор, има могућност да уситњава земљу и калцијум карбонат до најситнијих честица и тако ствара повољан водноваздушни режим земљишта и чини тле погодним за узгој било које врсте љековитог биља на сјеверном подручју Црне Горе. Важно је истаћи да та фреза, такође може да обрађује земљу до 40 цм дубине, што је више од стандардног ораничног слоја који је 30 цм – казао је Зечевић, додајући да прикључну фрезу може покренути једино јак трактор снаге од 300 и више коњских снага, а њена тежина је пет тона.

 Савремена фреза приликом рада повећава волумен земљишта, па иста има и додатак, ваљак, који тај волумен смањује и ослобађа вишак ваздуха из земљишта.

-Обзиром на то да наше пољопривредно земљиште које планирамо да обрађујемо садржи преко 50 одсто калцијум карбоната и лапорца, ова прикључна машина ће направити хомогенизацију колида земље. Имајући у виду да је њен радни учинак, у повољним временским условима, хектар за 24 сата, онда је јасно о каквој врсти опреме је ријеч – истакао је Зечевић.

Оправданост ове инвестиције огледа се и у томе што ова радна машина омогућава односно посједује прикључке свих других радних машина које се могу користити у засаду љекобиља на више десетина или стотина хектара површине. 

Сходно временским приликама, иста ће бити стављена у функцију пуним капацитетом, а до тада очекује се реализација набавке дијела прикључних машина за савремени трактор, а већ је припремљена документација за расписивање тендера за набавку поменутих прикључака.

- Даљи интезиван узгој љекобиља није био могућ без поменутих машина, а њихова набавка и стављање у функцију значајно ће олакшати рад и побољшати квалитет узгоја – истакао је Зечевић.

Поред наведеног, за потребе Службе за агротехничку и билошку рекултивацију набављене су и машине домаћих произвођача, ИМТ трактор јачине 40 кс, који ће се користити за међуредну рекултивацију засада.

-И за ову машину набављени су прикљуци, односно плуг раоник, чизел плуг, једноредна садилица, цистерна за воду, приколица и трант прскалица радног захвата шест метара. Све прикључне радне машине имају намјену у његовању и одржавању постојећег и будућих засада, а познато је да је тренутно посађено љековито биље на површини од 4,5 ха – рекао је Зечевић.

Приликом испоруке опреме на плато Рудника угља АД Пљевља у непосредној близини рекултивисаног простора које је засађено љековитим биљем, Комисија за пријем РУП-а у саставу Милан Кнежевић, Славко Лончар и Завиша Ђуровић, констатовала је да су испоштовани сви захтјеви компаније из тендерске документације. Комисија ће наставити свој рад и у гарантном року од 12 мјесеци, како би се пратило функционисање новонабаљених машина и опреме, али и испоштовали редовни сервиси. Како је уговором дефинисано, а обзиром на то да код нас до сада није било оваквих машина и опреме, добављач исте био је у обавези и да изврши обуку возача, првенствено због сложености рада, али и благовремене припреме запослених како би ове машине дале максимални допринос у раду.