Pušten u rad sistem otprašivanja

Saopštenja 8 Oct

Povodom Dana rudara Crne Gore i Dana Rudnika uglja Pljevlja, poslovodstvo Društva svečano je pustilo u rad novi sistem za obaranje prašine na pogonu DTO. Vrpcu su presjekli predsjednik Odbora direktora RUP-a Aleksandar Mitrović i izvršni direktor Slavoljub Popadić. Uz prisustvo poslovodstva Društva i zaposlenih na DTO sistemu, prezentovan je rad novog sistema, koji će značajno doprinijeti unaprijeđenju životne sredine.

Prema riječima koordinatora projekta u Sektoru za razvoj i investicije RUP-a Avda Ajanovića, kompanija je u posljednje dvije godine uložila značajan napor, velike potencijale i finansijske i ljudske i puno znanja u izmještanje DTO sistema.

- Isti je sa spoljašnjeg odlagališta Jagnjilo, premješten da radi na unutrašnje odlaganje. Sistem je vrlo efikasan i puno su humaniji uslovi za rad osoblja koje ga opslužuje. Što se tiče dijela koji se odnosi na mokro otprašivanje, prema našem projektu partija 6, radove je izvodila firma „Tehnopetrol“ doo iz Tuzle.

Sami sistem se sastoji iz nekoliko cjelina, prvi dio je dovod tehničke vode, drugo je otprašivanje drobilice, potom otprašivanje presipnih mjesta i konačno otprašivanje odlagača.  Kada je u pitanju dovod tehničke vode sa rijeke Ćehotine, uloženo je dosta truda, naročito u djelu posla koji je bio papirološke i tehničke prirode, a u smislu dobijanja koncesije za korišćenje tehničke vode. RUP je sa Upravom za vode Crne Gore i sa Vladom Crne Gore uspio da dobije koncesije i potpiše ugovor o korišćenju tehničke vode sa rijeke Ćehotine. To je količina od 120 m3 po času, odnosno da bi bolje razumjeli oko 33 sekundna litra. Dakle, ta količina vode dolazi do drobilice cjevovodom i potom se vrši otprašivanje elemenata o kojim sam govorio. Kada je u pitanju drobilica na njoj se radi otprašivanje kombinacijom vode i vazduha pod pritiskom, otprilike količina vode je 5,8 m3 po času, a vazduha 5,8 m3 pod pritiskom po minuti, otprilike pod pritiskom od 8 bar-a – objasnio je Ajanović.

U okviru samog Sistema mokrog otprašivanja postoji nekoliko segmenata rada, prije svega segment kombinacije vode i vazduha, a na mjestima gdje je veća količina prašine otprašivanje direktno vodom pod pritiskom.

- Možda je i najinteresantniji dio otprašivanje samog odlagača. Tamo je velika količina vode koja se pod pritiskom ubrizgava preko mlaznica iznad same odložne trake odlagača otprilike 20 sekundnih litara ili 72 m3 po času. Dakle dosta vode koja obara prašinu i pravi određeni film i na površini odloženog materijala kako da se ta prašina dodatno ne podiže – rekao je Ajanović.

On je istakao da je ovo jedan od prvih projekata ovakvog tipa ne samo u Pljevljima, nego i u Crnoj Gori.

- Novina za nas, nije pretjerano komplikovan, mada ima određeni nivo automatike. Smatramo da će doprinijeti značajno u poboljšanju uslova kada je u pitanju emisija prašine na ovom području, a za nas je takođe jako bitno da ovi ljudi koji ovdje rade i oni su neposredno izloženi, dakle da se te emisije prašine smanje. Ovo je prva faza, što se tiče druge faze u naredne dvije godine predviđeno je izmještanje ovog drobiličnog postrojenja na novu lokaciju, tehnički u težište masa, dakle ona će biti bliža otkopanim etažama, povećaće se značajno efikasnost sistema, pa će tada i ovaj sistem obaranja prašine biti preseljen tamo, a izvršiće se njegova dodatna automatizacija, znači on će postati još efikasniji i više automatizovan, znači to će bukvalno raditi automatski u smislu kada priđe neki damper da to samo sve proradi i da funkcioniše. Dakle, to su osnovni detalji ovog Sistema. Mi smo ga tek pustili u rad i pratićemo ga u narednom periodu, a očekujemo da će raditi efikasno – poručio je Ajanović.

Sa aspekta životne sredine ovo je jedan od najznačajnijih projekata do sada kojim će se prema riječima rukovodioca Službe zaštite životne sredine RUP-a Dragane Bajović, uticati na količinu prašine koju RUP emituje sa samog drobiličnog postrojenja i odlagača.

- Poznato je da su granične vrijednosti 50 mgr po m3 za zaštitu životne sredine, i smatramo da ćemo monitoringom to i dostići. Sve vrijednosti monitoring vazduha uredno dostavljamo Agenciji za zaštitu životne sredine i prirode, tako da će biti dostupni javnosti i vidjećemo konačno šta smo postigli ovakvim jednim projektom – istakla je Bajović.

Iz segmenta zaštite životne sredine sem monitoringa vazduha RUP uredno vrši i monitoring vode.

- Mi kao jedan vrlo mlad tim ljudi i nova služba u okviru RUP-a, radimo na svim aspektima koje detektujemo kao zagađenje. Tačnije suspendovane materije u vodi su na graničnim vrijednostima 35 grama po litru, i mi smo to uspjeli monitoringom da održavamo. Par incidentnih situacija koje su se desile prilikom ekstremnih vodostaja, ekstremnih priliva voda, uspjeli smo da regulišemo tako što smo uspjeli da izradimo jedno softversko rješenje, tako da online pratimo sva dešavanja po pitanju otpadnih voda i onih voda koje se uplivaju u prirodni recipijent. Na taj način ne ugrožavamo mehanizaciju koja se nalazi u kopu, uspješno regulišemo i prirodni recipijent, pa je u tom segmentu RUP-a u potpunosti uvijek ispravan.

Takođe, RUP može da se pohvali da je po pitanju samog orošavanja sem DTO sistema par kolega, izuzetno aktivnih po pitanju zaštite životne sredine, omogućilo punjenje auto-cistjerni sa novog platoa, pri čemu smo skratili putanju. Sada se više ne pune auto-cisterne na slapištu već i na akumulaciji Durutovići, po principu potovske pumpe, tako da od tri do pet kilometara sada imamo bolju cirkulaciju autocistjerni po čitavom kopu i po meni mislim da je zaprašenost mnogo manja, bar što se tiče javnog mnjenja i inspekcijskih službi. Uz to možemo ove godine da izdvojimo i činjenično stanje da smo napravili jedno odlagalište otpada pored nove hale dnevne njege koje je urađeno po svim standardima sa separatorima za ulja, naftne derivate, a uskoro će biti natkriveno. Sav mogući otpad od opasnog/neopasnog koji predajemo instituciji koja je za to i određena će biti uredno skladišteno, što je još jedan veliki pomak po pitanju zaštite životne sredine – kazala je Bajović.

Svjesni činjenice da prevelikim orošavanjem dolazimo u neki problem po pitanju rudarske mehanizacije, nova tehnologija koja je puštena u rad, koja znači ne ni prskanja, nego orošavanja, prema mišljenju Bajović rješava velike probleme i “nadamo se ubuduće, bar ja tako osjećam da će biti da ćemo sve više i više izlaziti u susret prvo nama kao žiteljima ovog grada, a samim tim svim drugim stanovnicima”.

Ona je istakla da će tim Službe za zaštitu sredine stalno detektovati sve moguće anomalije koje se dešavaju u procesu proizvodnje i uspješno ih rješavati.

 

Informativna služba RUP