Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru

Saopštenja 5 Mar

Rudnik uglja Pljevlja pridružio se akciji resornog ministarstva kapitalnih investicija: „Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru“.

Ovom akcijom MKI ohrabruje zaposlene u upravama i kompanijama u njihovom resoru da prijave sve sumnje u potencijalne zloupotrebe na e-mail: antikorupcija@mki.gov.me, uz garantovanu anonimnost prijava.