Poslovanje u skladu sa međunarodnim standardima

Saopštenja 5 Mar

Uspješno je završen obiman i složen projekat implementacije i sertifikacije Integrisanog Sistema Menadžmenta (IMS), prema međunarodnim standardima i to ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001: 2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

                    

Na taj način se naša kompanija našla rame uz rame sa brojnim svjetskim kompanijama koje su svoju opredjeljenost ka stalnim unaprjeđenjima i dosljednoj primjeni međunarodnih standarda i zvanično potvrdile kroz nezavisan i nepristrasan proces provjera preko treće strane.

Rad na ovom projektu je započet u maju 2019. godine, nakon što je menadžment kompanije donio stratešku odluku da se otpočne sa aktivnostima na implementaciji IMS-a.

U realizaciju projekta bile su uključene sve organizacione cjeline i obuhvaćeni svi procesi koji se odvijaju u kompaniji, sa krajnjim ciljem unaprijeđenja kvaliteta na svim nivoima, poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

Shodno zacrtanom cilju da se rad i zalaganje, kako direktnih učesnika na projektu, tako i ostalih zaposlenih koji su u obavezi da primjenjuju uspostavljeni sistem, valorizuje i zvanično potvrdi, sertifikaciju je sprovelo jedno od najrenomiranijih svjetskih sertifikacionih tijela DEKRA koja je osnovana davne 1925. godine. DEKRA je najveće njemačko sertifikaciono tijelo i među prvih pet u svijetu, sa godišnjim prometom od 3,4 milijarde eura i više od 44.000 zaposlenih u preko 60 zemalja, na svim kontinentiima.

Nakon uspješno završenih prethodnih aktivnosti, krajem decembra sprovedena je druga faza sertifikacione provjere, kao finalna aktivnost u procesu sertifikacije.

Tim provjerivača je na osnovu objektivnih činjenica prikupljenih tokom petodnevne provjere ocijenio da je sistem menadžmenta koji je uspostavljen u kompaniji adekvatan, efektivan i usaglašen sa međunarodnih standardima i shodno tome dao pozitivnu ocjenu za dodjelu sertifikata.

Informativna služba RUP-a