Najbolji radnici u 2018. godini

Saopštenja 3 Oct

Povodom Dana rudara i Dana Društva, 24. septembra, shodno Kolektivnom ugovoru Rudnika uglja AD Pljevlja, poslodavac je u saradnji sa predstavnicima tri sindikata, izabrao pet zaposlenih, koje nagrađuje za postignute vanredne rezultate i radno angažovanje. U 2018. godini izabrani su zaposleni: Dragomir Pavlović – RJ „Površinski kopovi“, Milovan Brašnjo – RJ „Površinski kopovi“, Gojko Drobnjak – RJ „Održavanje“,  Slaviša Milić - Sektor „Promet“, Jelena Babić – Kabinet Izvršnog direktora.

Dragomir Pavlović, zaposlen je 32 godine u Sektoru „Proizvodnja“, Radna jedinica „Površinski kopovi“, na poslovima rukovaoca velikog bagera koji radi na utovaru otkrivke.

Dragomir je odgovoran prema poslu, stručan, a iza njega su poslovi velikog obima.  Ističe se kao radnik koji decenijama unazad ima dobre radne učinke, ali i odgovoran odnos prema mašini kojom rukuje, kolegama i u sprovođenju naredbi .

Zavisno od ispravnosti bagera, Dragomir je davao maksimum u utovarenim količinama, učestvovao u defektaži i opravci bagera, radio i druge poslove na kojim je bio privremeno raspoređen.

Milovan Brašnjo, zaposlen je u Rudniku 32 godine. Angažovan je na poslovima vozača teške rudarske mehanizacije, dampera, u Sektoru „Proizvodnja“–Radna jedinica „Površinski kopovi“.

Svojim odnosom prema radu i radnim rezultatima, učincima i prebacivanjem normi može biti primjer kako se jača kompanija, čuva kompanijska oprema i gaji ljudski odnos prema kolegama.

Milovan je u periodu između dva praznika ostvario odlične rezultate, a njegov učinak na uglju bio je 16.807 tona i 111.437 m3čm otkrivke,  čime je značajno doprinio realizaciji planskih zadataka kompanije.

Gojko Drobnjak, zaposlen je na poslovima  metaloglodača u centralnoj radionici Radne jedinice „Održavanje“, Sektor „Proizvodnja“.

U Rudniku radi 40 godina.  

Tih, staložen, precizan, tačan, odgovoran. Ističe se i u odnosu prema kolegama u kompaniji, pa sasvim sigurno zaslužuje sve komplimente i može biti uzor ostalima.

Svojim radom i zalaganjem, i u danima vikenda, nesebično se angažovao na poslovima obezeđenja dijelova za rad teških mašina (zupčanika, osovina), čime je direktno doprinio poslovnim rezultatima.

 

Slaviša Milić, zaposlen u službi za transportne –tarifne i špediterske poslove Sektora „Promet“. U Rudniku uglja radi 19 godina.

Slaviša je veliki pregalac, koji savjesno i sa velikom odgovrnošću obavlja sve poslovne zadatke. Vrijedan, sposoban, marljiv, oprezan, uvijek spreman da pomogne drugima .

Pored špediterskih poslova, bio je angažovan i na drugim poslovima u RJ „Transport“ . Po svemu što je radio i radi, može da bude uzor i model ponašanja kolegama i zaposlenima u Rudniku. Jednom riječju profesionalac u poslu.

Jelena Babić, zaposlena na radnom mjestu asistenta u Kabinetu Izvršnog direktora. U Rudniku radi 19 godina.

Jelena je izuzetno posvećena poslu, za nju ne postoji radno vrijeme i neizvršiv zadatak. Uvijek će vas dočekati sa razumjevanjem i pomoći, bez obzira na svakodnevnu  prezauzetost.

Pored poslova na koordinaciji operativnih aktivnosti u kabinetu Izvršnog direktora, kolege je poznaju kao veoma upornu i dosljednu u forsiranju pravovremenog izvršenja svih zadataka koji se dogovaraju na nivou kolegijuma Izvršnog direktora.

Pored pet nagrađenih radnika povodom Dana rudara, na osnovu mišljenja menadžmenta Društva, Odlukom Izvršnog direktora, dodjeljena je nagrada za poseban doprinos u radu između dva praznika i to:

Nagradu za inovativnost dobio je Radoš Beljkaš,  za ideje i postignuća u transportu elemenata DTO sistema sa spoljašnjeg na unutrašnje odlagalište.

Nagradu za posebna dostignuća u projektnim ili operativnim aktivnostima dobili su Leovac Miljan, za iskazanu posvećenost i upornost u hitnom preseljenju glavnog magacina zbog pojave klizišta i Blagoje Damjanović za uspješnu koordinaciju aktivnosti na realizaciji taložnika, prvog komleksnog projekta zaštite rijeke Ćehotine.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Informativna služba RUP