Odluka o sazivanju XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara

Saopštenja 5 Sep

O B A V J E Š T E NJ E

XXVII redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja održaće se dana 04.10.2017. godine (srijeda), u sjedištu Društva u Pljevljima, u sali Doma rudara, sa početkom u 14 časova

 

detaljnije                                                                 PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                             Aleksandar Mitrović