OBAVJEŠTENJE O INSAJD INFORMACIJI U SKLADU SA ČLANOM 135 STAV 1 ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Saopštenja 23 Feb

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić je na XIV sjednici održanoj dana 23.02.2018. godine donio Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva  RUDNIK UGLJA  AD PLJEVLJA, po cijeni od 6,4 eura po akciji i Odluku o sazivanju XIX Vanredne sjednice Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore, za 28.03.2018. godine sa sljedećim dnevnim redom: Odluka o  pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva RUDNIK UGLJA  AD PLJEVLJA kojom je predloženo da Skupština Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić pokrene postupak  dobrovoljne javne ponude za preuzimanje 5.064.443 akcija sa pravom glasa akcionarskog društva RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA sa sjedištem u Pljevljima, ulica Velimira Jakića br. 6 (u daljem tekstu: Emitent), što čini 100% ukupnog broja akcija Emitenta sa pravom glasa, ISIN: MERUPVRA1PV2 (u daljem tekstu: Odluke Odbora direktora EPCG).

O donošenju gore navedenih Odluka Odbora direktora EPCG, Odbor direktora EPCG je obavijestio Rudnik uglja AD Pljevlja dana 23.02.2018. godine dostavljanjem Obavještenja o insajd informaciji u skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o tržištu kapitala (Prilog EPCG–Obavještenje o insajd informaciji.pdf)

Kako je čl.  135 st. 1 Zakona o tržištu kapitala propisano da je emitent dužan da bez odlaganja obavijesti javnost o insajderskim informacijama, na način koji omogućava brz pristup informaciji i potpunu, tačnu i blagovremenu procjenu informacije, u prilogu radi objavljivanja predmetnih informacija u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala objavljujemo predmetno obavještenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Aleksandar Mitrović

EPCG–Obavještenje o insajd informaciji