Obavještenje Akcionarima RUP

Saopštenja 23 Sep

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Odlaže se održavanje XXV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja zakazane za dan 23.09.2016. godine za dan 28.10.2016. godine sa početkom u 14,00 časova,  u sali Doma rudara – Pljevlja.

     

SEKRETAR DRUŠTVA

Vesna Milinković