Obavještenje

Saopštenja 19 Jul

O B A V J E Š T E NJ E

o proširenju dnevnog reda XXV redovne Skupštine akcionara

Rudnika uglja AD Pljevlja

 

Na osnovu člana 37 stav 2 Zakona o privrednim društvima («Službeni list CG», br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 49  stav 2 tač.4, u vezi sa članom 35  Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva na XLII vanrednoj sjednici održanoj dana 18.07.2016. godine, donio je

 

O D L U K U

I   Dnevni red XXV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja ADPljevlja zakazane za dan  29.07.2016.godine u Pljevljima sa početkom u 14,00 časova, proširuje se tačkama 6), 7) i 8) koje glase:

 1.      1.  Razmatranje Fichtner Studije o mogućnostima smanjenja troškova proizvodnje 
 2.           u Rudniku uglja AD Pljevlja;
 3.      2.  Razmatranje Fichtner Studije o procjeni resursa i rezervi uglja u Pljevaljskom basenu;
 4.      3.  Predlog Odluke o uslovima i načinu izmirenja obaveza Društva prema Državi Crnoj 
 5.           Gori, po osnovu poreza i doprinosa i refinansiranju dijela obaveza Društva prema
 6.           bankama.

  

II   Konačni dnevni red XXV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja glasi:

 1.     1. Razmatranje i usvajanje predloga:
          1.1. Izvještaja o radu i poslovanju Rudnika uglja AD Pljevlja u 2015. godini,
          1.2. Izvještaja o finansijskim rezultatima poslovanja sa finansijskim iskazima 
 2.                Rudnika uglja AD Pljevlja u 2015. godini;
 3.     2. Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Rudnika uglja AD Pljevlja
 4.         za 2015. godinu; 
 5.     3. Izbor Revizora za 2015. godinu; 
 6.     4. Informacija o pravno-ekonomskoj analizi Ugovora o nabavci dampera i rudarske
 7.         mehanizacije od DOO Lager Posušje; 
 8.     5. Izbor članova Odbora direktora; 
 9.     6. Razmatranje Fichtner Studije o mogućnostima smanjenja troškova proizvodnje u
 10.         Rudniku uglja AD Pljevlja;
 11.     7. Razmatranje Fichtner Studije o procjeni resursa i rezervi uglja u Pljevaljskom basenu; 
 12.     8. Predlog Odluke o uslovima i načinu izmirenja obaveza Društva prema  Državi Crnoj Gori,
 13.         po osnovu poreza i doprinosa i refinansiranju dijela obaveza Društva prema bankama.

 

Ovo obavještenje biće dostupno akcionarima i na internet adresi Društva www.rupv.me 

Kontakt telefon: +382 52 321 613.

 

                                                                                               PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                Vladan Dubljević