O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja

Saopštenja 20 Dec

XXVIII vanredna sjednica Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja održaće se dana 22.01.2018. godine (ponedjeljak), u sjedištu Društva u Pljevljima, u sali Doma rudara, sa početkom u 14 časova. 

detaljnije