O B A V J E Š T E NJ E o odlaganju održavanja XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja

Saopštenja 14 Dec

Na osnovu člana 49  stav 2 tač. 4) i 18), u vezi sa članom 33  Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja     (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva na III vanrednoj sjednici održanoj razmjenom elektronske pošte dana 13.12.2017. godine, donio je ODLUKU

detaljnije