O B A V J E Š T E NJ E o izmjeni dnevnog reda XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja

Saopštenja 12 Jan

Na osnovu člana 37 stav 3 Zakona o privrednim društvima («Službeni list CG», br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 35  stav  3 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja ( u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva na VII vanrednoj sjednici održanoj dana 30.12.2017. godine donio je

O D L U K U

detaljnije