Napad na imovinu Rudnika

Saopštenja 1 Apr

Imovina Rudnika uglja AD Pljevlja, u noći između 31. marta i 01.aprila 2016. godine, koja se nalazila u kopu „Potrlica“, bila je na meti napada nepoznatih vandala, koji su imali namjeru da potpuno unište dva ključna bagera, neophodna u procesu proizvodnje uglja u kompaniji.Napadom na rudarsku mehanizaciju (EŠ 4/45 i Liebherr 982E) ista je teško oštećena i na taj način stavljena van upotrebe do daljenjeg. Pored toga, napadom na mehanizaciju nastala je velika materijalna šteta, a ovaj nemili događaj uticao je stresno na sve zaposlene u Rudniku uglja AD Pljevlja.

U trenutku napada radnici nijesu bili angažovani na bagerima, jer je ova rudarska mehanizacija isključena iz procesa proizvodnje u trećoj smjeni, odnosno u periodu od 22 h do 06 h.

Napadači su, očigledno znajući da bageri ne rade u trećoj smjeni, upali u kop „Potrlica“, gdje su jakim udarcima čekićima i krampovima po bagerima, polomili sva kućišta motora, pokidali kablove, prosuli masti i maziva po rezervoarima i kablovima i prosuli sve količine ulja iz mehanizacije. Nepoznata lica su se trudila da nanesu što veću štetu i ne ostave upotrebljivim ni jedan dio ove rudarske mehanizacije.

O ovom nemilom događaju obavještena je policija, čiji su ovlašćeni radnici bili na licu mjesta. Tom prilikom je izvršen i uviđaj na mehanizaciji od strane stručnih lica kompanije, koji će i precizno potvrditi kolika je ukupna materijalna šteta nastala na ovim bagrima.

Iskreno vjerujemo da će nadležni učiniti sve da otkriju vandale koji su napali Rudnik uglja, nanoseći pri tom ogromnu štetu kompaniji. Iskreno vjerujemo da se ovakvi napadi neće ponoviti. Rudnik uglja AD Pljevlja istrajaće u svojoj namjeri da zaštiti imovinu i Društvo od ovakvih i drugih krivičnih dijela, insistirajući na tome da se sva lica, učesnici ovakvih nemilih događaja, nađu pred nadležnim organima i snose posljedice za učinjena dijela.

Informativna služba Rudnika uglja AD Pljevlja