Nagrada za inovaciju

Saopštenja 21 Nov

Ove godine menadžment naše Kompanije po prvi put dodjelio je Plaketu za inovaciju.

Radnik Rudnik uglja AD Pljevlja, dipl.inž. elektronike – automatike Bogoljub Đondović nagrađen je Plaketom za inovaciju u 2016. godini – „Uređaj za kontrolu uglja u bunker separacije“. Bogato radno iskustvo i stručnost Đondović je gradio u više kompanija. A od 1997. godine radi u Rudnik uglja AD Pljevlja, na radnom mjestu glavni inženjer za elektroniku i automatiku, „RJ“ Održavanje.

Zahvaljujući umjeću, upornosti i stručnosti ovaj inženjer uspio je da riješi problem prosijavanja uglja za široku potrošnju. U daljem tekstu možete pročitati način na koji je riješen problem.

Pogon klasiranja uglja „Doganje“ dio je gdje se ugalj prosijava za široku potrošnju. Dešava se da dođe veća količina uglja koju sito ne može da savlada, iz tih razloga dio uglja odlazio bi neprosijan.

Javila se potreba da se nadgleda vibracija sita i na osnovu nje da se vrši regulacija dopreme uglja na ista. Još prije pedeset godina u industriju je uvede standard za prenos podataka o mjerenoj veličini, analogna strujna petlja 4 do 20 mA. Strujna petlja se koristi iz prostog razloga što je ovakav način prenosa informacija o mjerenoj veličini jeftin i pouzdan. Dužinom čitave petlje struja je konstantna, jednosmjerni signali nisu osjetljivi na smetnje, a sama petlja može biti duga do 1000 m. Strujni signal  4 do 20 mA proizilazi iz jednostavne primjene Om-ovog zakona, jer se ovaj strujni signal pušta kroz otpornik sa vrijednošću 250 Om-a, na kome imamo pad napona od 1 do 5 V. Naponski nivo od 1 do 5V je jako pogodan za dalju obradu u elektronskim sklopovima.

Na vibro sitima su postavljena dva vibro senzora – pretvarača, koji mjere vibraciju a dalje u sistem šalju strujni signal 4 do 20 mA. Strujni signal 4 do 20 mA se vodi na ulaz frekventnog regulatora koji ovaj strujni signal opterećuje sa otpornikom vrijednosti 250 Om-a. Frekventni regulatori (frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine) pokreću motore na dopremi uglja na vibro sita. Ukoliko (u nekim slučajevima) dođe vlažan ugalj lošijeg kvaliteta to se javlja slučaj da sito počinje da vibrira sa manjom amplitudom i prosijanost uglja postaje slabija. Poslije ugradnje vibro senzora reakcija na manju amplitudu vibracije sita je manji strujni signal koji uslovljava smanjenje brzine pogonskih motora dopreme uglja na sita što posledično smanjuje dovoz uglja na sita i stvara uslove za bolje prosijavanje (manja količina uglja na sitima).

Korišćenje frekventnog regulatora pored pune kontrole brzine AC motora, nudi i druge prednosti:  ušteda energije, korišćenjem laganog ubrzavanja i usporavanja, izbjegavaju se naprezanja i nagli udari u mašinskim sklopovima,  smanjenje troškova održavanja.

Na bunkerima: komad i komad sitni postavljeni su ultrazvučni senzori FDU83 a u komandnoj prostoriji ultrazvučni prijemnik Prosonic S FMU90. Prosonic S FMU90 je programabilan i lako se mogu podesiti veličine kao što su napunjenost bunkera kad se preko relejnig izlaza zaustavlja dovoz uglja na sita i kada nivo uglja u bunkeru spadne na ¼ punog bunkera zaustavlja se pražnjenje uglja iz bunkera kako bi se smanjilo dodatno usitnjavanje uglja prilikom punjenja bunkera.

 

Menadžment Kompanije će nastaviti sa praksom nagrađivanja inovacija i kvalitetnih ideja.

 

 

                                                                                     Informativna služba RUP