Milan Lekić izabran za izvršnog direktora RUP-a

Saopštenja 16 Apr

Odbor direktora RUP-a na prvoj sjednici, održanoj 12. aprila 2021.godine, imenovao je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom RUP-a, izvršnog direktora dipl.ing.rudarstva Milana Lekića. Za sekretara Društva izabran je dipl.pravnik Uroš Gazdić.

Lekić je rođen 1959.godine u Pljevljima. Rudarsko-geološki fakultet završio je u Beogradu. Po završenim studijama radnu karijeru započeo je 1985.godine u Rudniku uglja Pljevlja, gdje je bio angažovan do 1993. godine na poslovima inženjera u tehničkoj pripremi, kao i u periodu od 1998. do 2002.godine kao šef službe za bušenje i miniranje. U periodu od 2002.do 2014. godine bio je izvršni direktor JP „Vodvod“ Pljevlja.

Na istoj sjednici Odbor direktora Društva upoznat je sa rezultatima poslovanja kompanije u prethodnom periodu, kada je data i saglasnost na zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa izvršnom direktoru Društva Slavoljubu Popadiću.

Informativna služba RUP-a