Михаило Потпара изабран за извршног директора Рудника угља

Saopštenja 17 Nov

На сједници Одбора директора Рудника угља АД Пљевља која је одржана 6. новембра, за извршног директора изабран је Михаило Потпара.

Потпара је претходно обављао позицију директора Сектора економских послова. Рођен је у Пљевљима 1974. године. Завршио је гимназију у Пљевљима, добитник дипломе Луча, дипломирао на Економском факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици.

У периоду 2004/2005. Радио је у АД “Оптел” Пљевља (намјенска индустрија), као руководилац економско-финансијског сектора, потом 2005/2006. био је шеф рачуноводства у АД Хотел “Пљевља” (угоститељство, туризам и трговина) а 2007. администратор у WFI Agroinvest MFI- канцеларија Пљевља. Од 2008. до 2012. у NLB Montenegrobanka AD Podgorica- филијала Пљевља, као комерцијалиста за физичка и правна лица. Од 2013. године власник је и извршни директор “Ризница” доо (пружање рачуноводствених услуга за више од 120  субјеката). Радио је и за Завод за запошљавање Црне Горе, Завод за статистику Црне Горе (општински пописни инструктор), „Примасофт” доо Пљевља (рачуновођа).

Познаје рад у специјализованим рачуноводственим и банкарским компјутерским програмима.

Ожењен, отац троје дјеце.