Лекић: Нећу дозволити никоме да угрози пословање Рудника угља

Saopštenja 2 Jul

Имајући у виду велико интересовање пљеваљске, али и шире јавности поводом, наводног, маћехинског односа Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ) према Руднику угља АД Пљевља, имам потребу да укажем на неколико чињеница.

Наиме, ЕПЦГ је, као једини акционар, односно власник Рудника, одлучила да, сходно Одлуци Владе Црне Горе, располаже финансијским средствима која представљају профит Рудника по завршеној пословној 2020. години.

У јавности фигурира цифра од око 13 милиона евра на име дивиденде, а на коју ЕПЦГ полаже право. Међутим, ситуација је, посве, другачија.

Као прво, на рачуну Рудника никада није било 13 милиона евра, због чега ће ЕПЦГ спровести супер ревизију дивиденде са посебним акцентом на исказану добит, чиме ћемо добити прецизнију информацију о износу потраживања ЕПЦГ од Рудника угља.

Друго, природа потраживања дивиденде од стране ЕПЦГ апсолутно је законски утемељена јер, уколико бисмо настојали пластично да појаснимо ситуацију кроз одређени хијерархијски ланац - Рудник је одговоран Електропривреди, а она Влади Црне Горе, чиме се јасно и недвосмислено долази до закључка да је крајња адреса у погледу надлежности и одговорности - управо Влада Црне Горе. Стога, молим за потпуно разумијевање чињенице да Рудник, као неодвојиви дио једног комплексног енергетског система, мора да се креће у законским оквирима што, вјерујем, нико ко је одговоран не жели да доведе у питање.

Надаље, ништа мање битно, а уз потпуно разумијевање за испољени страх и бригу, као и резерву сваког упућеног и добронамјерног грађанина Пљеваља, који је посебно осјетљив на искоришћавање,  па чак и раубовање пљеваљских ресурса, дужни смо скренути пажњу на чињеницу да су се времена,  ипак, промијенила, те да највећим црногорским компанијама у енергетском сектору више не управљају политичко-клептократске структуре којима су Пљевља служила искључиво као сировинска база. Времена су се промијенила на начин што Пљевља сада имају суштински потпуно другачију позицију и што, како Рудник угља тако и Електропривреда сада имају управљачке и менаџерске тимове који су посвећени интересу компанија, али и бризи за средину у којој стварају свој доходак.

У крајњем, неопходно је напоменути да је руководство ЕПЦГ изразило потпуни сензибилитет за ситуацију у Руднику, те да никада неће дозволити да исплата дивиденде угрози пословање и реализацију предвиђених инвестиција у нашој компанији.

С друге стране, осјећам за потребу да нагласим и сљедећу чињеницу, коју јавност може да тумачи и као својеврсно завјештање запосленима и свим грађанима – Милан Лекић није никада, па неће ни сада, било којим својим поступком угрозити пословање Рудника угља, нити дозволити било коме док је год на позицији извршног директора, да својим дјеловањем нанесе штету индустријском гиганту какав је Рудник угља, нити грађанима Пљеваља. Сигуран сам да исто мишљење у погледу статуса ове компаније дијеле и Одбор директора и комплетан менаџерски тим, који су се прихватили овог посла вођени искључиво једним циљем – да кроз једну заједничку и ефикасну сарадњу успоставимо најбољи могући рејтинг ове компаније на задовољство запослених и свих грађана ове општине, али и шире.

Извршни директор Рудника угља АД Пљевља

Милан Лекић