Лекић: Неко ће морати да одговара због затеченог стања у Руднику угља

Saopštenja 21 Sep

Иако сам, да будем искрен, неко вријеме био у недоумици који позитивни ефекат за нашу компанију може да донесе медијско преписивање са Вама, поготово у тренутку када, заједно са својим сарадницима интензивно „гасим пожаре“ на свим странама у Руднику, настојећи да учинимо од ове компаније једну перспективну привредну причу, која ће постати истинска локомотива развоја ове општине и цијелокупног енергетског сектора у држави, која ће одољети свим изазовима које пред нас испоставља немилосрдна тржишна и политичка логика различитих интересних група и лобија, а све то у економски девастираној, корупцијом премреженој и на сваком кораку рањивој држави каква је Црна Гора, ипак ћу искористити ову прилику да као извршни директор и рударски инжењер са вишегодишњим радним искуством управо у овој компанији, појасним неколико питања – првенствено – нашим суграђанима.

Прије него понудите помоћ за, како сте истакли, „рјешавање нејасноћа и проблема“ и кандидујете представнике свог менаџмента за учешће у „стручној расправи“, било би корисно да претходно затражите, стручно и, надасве, искрено мишљење од оних који Вам тај одговор, сходно својој компетенцији и радном ангажману, могу понудити, на крајње просто „рударско“ питање: Да ли је у површинском копу Потрлица током 2020.године дошло до раубовања лежишта? Иако би било интересантно да чујемо који је рударски инжењер и са којом аргументацијом, спреман да стане у одбрану тврдње да лежиште није раубовано, то у овом тренутку више и није важно јер је штета направљена и компанија је гурнута у велики проблем који ћемо, вјерујем, успјети некако да пребродимо.

Током своје вишегодишње каријере усвојио сам један принцип којег се чврсто држим и данас. Наиме, увијек сам уважавао мишљење компетентних људи, који су свој радни вијек провели у марљивом и професионалном односу према струци. Тако сам и овога пута, не желећи истину да подредим свом личном ставу, колико год он био утемељен на чињеницама и заснован на очигледности, непосредно по ступању на функцију извршног директора, формирао радну групу од стручњака и људи са искуством, од којих сам тражио само једно – недвосмислен одговор на питање да ли се експлоатација угља и откривке у Потрлици одвијала по пројекту и да ли је лежиште раубовано?

Радна група, састављена од 20 инжењера из наше компаније и три пројектанта из Института за рударство и металургију из Бора, недвосмислено, комисијски је утврдила да је лежиште у копу Потрлица раубовано и да експлоатација угља и откривке није рађена по пројекту.

Допунским рударским пројектом (ДРП) пројектовано је да се на површинском копу Потрлица експлоатише 1 200 000 тона угља и 7 000 000 м3 ч.м. откривке. Међутим, током 2020. године откопано је преко 456 000 тона угља више него што је то предвиђено важећим пројектом. Нажалост, експлоатацију угља нису пратили радови на откривци, због чега је направљен недопустив заостатак од чак 2 156 804 м3 ч.м. на откривци коју је требало откопати и одложити.

С обзиром на цијену коштања засновану на директним трошковима у Руднику угља АД Пљевља од 2.61€, трошкови откопавања ове количине откривке износе 5 629 259€. Управо је то приказано као добит која, притом, није оптерећена трошковима експлоатације откривке. У ове трошкове нису урачунати инвестициони трошкови, амортизација, индиректни трошкови и друго, тако да је реална цијена заостатка у откопавању откривке знатно већа.

Но, вратимо се поново на раубовање лажишта.Умјесто пројектованог коефицијента откривке 5,83, остварен је коефицијент 4,53 – што је недопустиво. Просто речено, унапријед сте напредовали са фронтом рударских радова на угљу, не пратећи фронт рударских радова на откривци. Све то је изазвало велике проблеме и због таквог приступа поремећена је и пројектована геометрија копа, што је, сложићете се, заиста велики проблем.

Даље, није тачно да је ДРП суштински фокусиран на измијештање корита ријеке Ћехотине и да, по овом пројекту количине откривке нису биле непосредно везане за количине угља који ће се експлоатисати у предвиђеном периоду. ДРП-ом су обухваћени сви рударски радови, односно фронт рударских радова, за период који је урађен (2020-2025). ДРП је дефинисао напредовање фронта рударских радова за сваку годину – и по дубини, и по ширини копа. ДРП се мора поштовати. Мора се испоштовати текући коефицијент откривке за сваку годину како би рударски радови напредовали по пројекту. Да је ДРП фокусиран само на измијештање корита ријеке Ћехотине, не би било потребно накнадно радити нови допунски пројекат за измијештање Ћехотине и враћање ријеке у старо корито, која, узгред буди речено, би требало да се измијести не током 2026. године – како сте у свом ауторском тексту истакли, него годину дана раније.

Због тога што је лежиште неравномјерно експлоатисано, односно раубовано, дошли смо у позицију да су квалитетни угљеви ископавани у односу на лошије, па сада имамо проблем са појавом угљева ниже калоријске вриједности. Да сте на вријеме „оптеретили“ тону угља откривком, да нисте направили недопустиво кашњење са фронтом радова на откривци, да нисте мимо пројекта откопавали угаљ, до краја ове године имали бисмо око 900 000 тона откривеног угља за наредну годину. Међутим, пошто то није урађено, довели сте у незавидну позицију ново руководство да, са оваквом механизацијом – која није зановљена, која нема резервне дијелове које сте морали набавити на вријеме и са катастрфоалним Законом о јавним набавкама, улази у трку са реализацијом радова на угљу и откривци који су предвиђени Бизнис планом за ову годину, а који је претходно руководство усвојили и који, нажалост, нас обавезује, јер је урађен мимо и на штету ДРП-а.

Господине Попадићу,

Ваш однос према претходном руководству Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ), уз дужно поштовање, ипак ће остати нејасан. Уколико је ЕПЦГ захтијевала од Рудника ископавање преко 400 000 тона угља више од планираних, били сте дужни да их упозорите да је то немогуће, па да тражите или куповину нове механизације или измјену пројекта и Бизнис плана.

На овај начин сте угрозили производњу у наредним годинама, јер сте мимо Пројекта, који се раде управо из разлога да не би дошло до прекида производње и да би се спријечила неравномјерна експлоатација копа, прекршили предвиђену динамику на производњи угља и откривке. Свако одступање од пројекта, господине Попадићу, води ка раубовању. Оно се не мора одразити у текућој години, али хоће у наредним. И, зато, ми имамо ситуацију да сте Ви овјенчани титулом менаџера године, а раубовали сте лежиште, што, само по себи, представља кривично ђело.

Надаље, занемаривањем радова на откривци, доведна је у питање и реализација пројекта измијештања корита ријеке Ћехотине, јер је ријеч управо о недостајућим масама неопходним за измијештање ријеке, због чега смо запали у још један проблем – ДРП је у потпуности поремећен и питање је да ли је више примјенљив.

Када је ријеч о механизацији, то је, већ, посебна тема.
Чињеница је да наша разнородна механизација није на вријеме зановљена, магацини Рудника угља су остали, малтене, празни и без резервних дијелова, атуелно слово Закона о јавним набавкама није прилагођено потребама наше компаније – и то су све реални проблеми са којима се суочавамо.
Међутим, господине Попадићу, оно што додатно оптерећује наше пословање, али и репутацију наше фирме, свакако је ситуација са набавком одређених машина.

Пошто сте понудили „помоћ у рјешавању нејасноћа и проблема“, нудим Вам прилику да објасните јавности следеће:

1) Да ли је тачно да је за вријеме Вашег мандата набављен багер марке Хитачи који је трошио 24/25 литара уља у циклусу редовне замјене?
2) Да ли је тачно да сте исти успјели да набавите за један дан, иако је познато да процедура за набавку ових машина траје најмање шест мјесеци?
3) Да ли је тачно да нисте искористили гарантни рок и извршили рекламацију, чиме је Рудник угља испустио шансу да наплати одштету у складу са важећим уговором?
4) Да ли је тачно да су четири дампера (Терекс ТР-100) набављени као нови, а заправо су били половни?
5) Да ли је тачно да нису сви чланови комисије за технички пријем дампера потписали записник о примопредаји истих?
6) Да ли је тачно да сте закључивали уговоре са Рударско-геолошким факултетом из Београда о изради пројектне документације без поштовања законске процедуре, тј. без расписивања тендера?

О свему овоме, али и о неким другим темама, попут, суштинске оправданости уложених средстава за ангажовање екстерне рударске механизације и принципа по којем су такви уговори склапани и реализовани; још увијек непознате чињенице о стварној цијени изградње стамбено-пословне зграде Рудника угља, али и о другим темама, надам се да ћете благовремено одговорити заинтересованој јавности, јер, желим да вјерујем да сте свјесни да су ово проблеми који са собом повлаче кривичну одговорност.

На крају, успјеси на које се позивате, а који се тичу вишемилионског наслијеђеног пореског дуга, кредитног дуга и, генерално, лоше ситуације коју сте затекли када сте, по први пут, ступили на функцију извршног директора, а са којом сте се, како кажете, успјели да изборите, у овом тренутку нису толико битни, у поређењу са једном жалосном чињеницом која, по свему судећи, провоцира сумњу да је Рудник угља, деценијама уназад, умјесто локомотиве развоја ове општине и стабилног пословаља, лутао по питању биланса успјеха, односа према ресурсима наше општине и, суштински, био заробљен у раљама разних лобија и интересних група бившег режима – и по питању набавке и одржавања механизације, и по питању запошљавања и по питању финансијских биланса, што, док сам ја на позицији извршног директора, никада више неће моћи да се догоди.

Извршни директор РУП-а Милан Лекић