Ownership Structure

Prenosom svih akcija emitenta koje se vode kod CDA, na račun sticaoca, dana 18.07.2018. godine EPCG je postala vlasnik 100% akcija, odnosno jedini akcionar Rudnika uglja AD Pljevlja.

  • EPCG
    100 %