Dušan Janjušević reizabran na funkciju predsjednika Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja

Saopštenja 30 Jun

Predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja Dušan Janjušević reizabran je na tu funkciju na danas održanoj Konstitutivnoj sjednici Društva.

Naime, na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 28. juna 2023. godine, donijeta je Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a potom su za članove imenovani Dušan Janjušević, Srđan Smolović, Miroslav Gogić, Nikola Đuković i Emir Bidžan.

Shodno Statutu Društva, Konstitutivnu sjednicu novog Odbora direktora sazvao je najstariji član Srđan Smolović, a na istoj je i konstituisan sastav Odbora direktora, utvrđen na sjednici Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja.

Reizabrani predsjednik Odbora direktora Dušan Janjušević zahvalio se na ukazanom povjerenju i poručio da je pred RUP izazovan period koji će zahtjevati maksimalnu posvećenost svih članova Odbora.

-Izazovi koji su pred nama odnose se prije svega na racionalizaciju poslovanja i smanjenje troškova, a prioritetno na uspješnu realizaciju ključnog projekta izmještanja korita rijeke Ćehotine. Nesporno je da smo imali veliki investicioni ciklus, ali čeka nas i ekološka rekonstrukcija TE “Pljevlja” usljed koje ćemo imati zastoj u isporuci uglja u trajanju od šest do osam mjeseci. Zato vjerujem da će novi sastav Odbora direktora biti jedinstven u donošenju budućih odluka, ali i maksimalno posvećen radu i kontroli nad radom menadžmenta Društva, kako bi što uspješnije realizovali sve poslove koji su nas očekuju u naredne dvije godine. U svemu navedenom ne smijemo zaboraviti ni aktivnosti na pravednoj tranziciji, gdje Rudnik nikako ne smije doprinositi ubrzavanju tih procesa, a sve sa ciljem očuvanja kompanije, a time i grada – istakao je Janjušević.